Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prokuratura o roku 2012

Prokuratura o roku 2012

Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności prokuratury w roku 2012. Zawarte w trzech obszernych tomach sprawozdanie jest trzecim tego rodzaju dokumentem, sporządzonym po dokonaniu reformy ustrojowej prokuratury i rozdziale stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Oceniając wyniki pracy prokuratury w poprzednim roku Prokurator Generalny podkreślił, że dają one podstawy do umiarkowanej satysfakcji. Był to bowiem trzeci z rzędu okres sprawozdawczy, w którym nastąpiła poprawa efektów funkcjonowania prokuratury, choć nie wszystkie dane statystyczne są lepsze niż w roku poprzednim. Mając na uwadze, że przedstawione w sprawozdaniu szczegółowe dane liczbowe, dotyczące różnych aspektów pracy prokuratorów są tylko instrumentem pomocniczym, który nie ma najistotniejszego znaczenia dla oceny prawidłowości działań prokuratury.
Prokurator Generalny wskazał, że w 2012 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 1 150 499 spraw karnych, załatwiono zaś ogółem 1 142 529, to jest o 44 501 mniej niż w roku poprzednim. Optymizmem napawa fakt zmniejszenia się w ubiegłym roku liczby osób uniewinnionych. Wskaźnik procentowy osób uniewinnionych do ogółu osób osądzonych wyniósł jedynie 1,85% i z roku na rok jest coraz mniejszy. Istotnemu zmniejszeniu uległa także ilość spraw prowadzonych najdłużej. Prokuratorzy co warto zauważyć, częściej stosowali wobec podejrzanych tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, a liczba wniosków do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania zmniejszyła się w roku 2012 w stosunku do roku 2011 o ponad 12%. W 2012 r. prokuratorzy zabezpieczyli mienie na poczet kar i środków karnych o łącznej wartości 373 953 704 zł, o 9 697 305 zł więcej niż w 2011 r.
W kontekście pojawiających się w ostatnim czasie pochopnych sądów o kondycji prokuratury, w tym związanych w szczególności ze śledztwem dotyczącym spółki Amber Gold, Prokurator Generalny zauważył również, że przeszło milion spraw, którymi prokuratura zajmowała się w ubiegłym roku jest dowodem na to, aby nie formułować tez o niewłaściwej pracy prokuratury jako całości, na podstawie jednego tylko postępowania. Przywołana sprawa Amber Gold jest przy tym przykładem tego, że dostrzeżone uchybienia spotkały się ze zdecydowaną reakcją i stanowczymi decyzjami, odnoszącymi się zarówno do dalszego prowadzenia tego postępowania, jak i prowadzącymi do przyjęcia rozwiązań o charakterze ogólnym.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …