Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Komisarz UE w Polsce

Komisarz UE w Polsce

Nowoczesne demokracje europejskie nie mogą funkcjonować bez prawdziwie niezależnego sądownictwa. Polskie władze powinny podjąć dalsze działania na rzecz przywrócenia pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości, jak również na rzecz wyeliminowania niezgody i impasu wywierających nieustanny wpływ na pracę i wiarygodność niektórych instytucji w sferze sądownictwa – powiedziała Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović.

Sędziów i prokuratorów należy chronić przed niezasłużonymi naciskami – stwierdziła na zakończenie pięciodniowej wizyty w Polsce, poświęconej tematom niezależności sądownictwa i prokuratury, jak również praw kobiet, równości płci i przeciwdziałania przemocy domowej.

– Polska powinna również w sposób znacznie bardziej aktywny chronić i promować prawa kobiet w drodze pełnego wdrożenia Konwencji Stambulskiej oraz zapobiegania osłabianiu praw reprodukcyjnych kobiet, w tym dostępu do antykoncepcji oraz do bezpiecznych i legalnych usług aborcyjnych i związanej z nimi opieki medycznej – dodała Komisarz.

Komisarz z uznaniem przyjęła działania podjęte przez Polskę w ubiegłym roku w odpowiedzi na tymczasowe postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ślad za którym sędziowie Sądu Najwyższego uprzednio zmuszeni do przejścia w stan spoczynku, w tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego, zostali przywróceni na stanowiska. Niezależnie od powyższego, zasadne pozostają obawy w kwestii niezależności Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, której członkowie w świetle nowych zasad są obecnie wybierani przez Sejm, nie zaś – zgodnie z zaleceniami Rady Europy i treścią Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego.Więcej na SSP Iustitia.

Sprawdź także

XXX Spartakiada Prawników

Dobiegła końca XXX Ogólnopolska Spartakiada Prawników, którą w tym roku zorganizował Radom. Jak zawsze udział …