Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kto do komisji wyborczych

Kto do komisji wyborczych


Do 26 kwietnia pełnomocnicy komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają czas, by zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia można dokonać też samodzielnie. W obu przypadkach jednak konieczne jest pośrednictwo urzędu gminy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 r. Jak zauważa Państwowa Komisja Wyborcza przy tej okazji w całej Polsce w ponad 27 tys. obwodowych komisji wyborczych będzie pracowało kilkaset tysięcy osób.
Za swą pracę otrzymają dietę, zależną od pełnionej funkcji – i tak przewodniczący komisji otrzymają po 500, zastępcy przewodniczącego – po 400, a członkowie komisji – po 350 złotych.

Kto może zostać członkiem komisji? Jak wyjaśnia PKW kandydat musi być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia mieć ukończone 18 lat, nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie być pozbawionym praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ani też nie być ubezwłasnowolnionym prawomocnym orzeczeniem sądu.

O zasiadanie w komisji może również występować obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat oraz nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest obywatelem. PKW podkreśla, że kandydatem może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa (pełen tekst tych przepisów, określający także to, kto nie może kandydować na członka komisji znajduje się w uchwale PKW, której tekst publikujemy w dziale Multimedia).

Chcący zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej powinni skontaktować się z komitetem wyborczym albo zgłosić swoją kandydaturę samodzielnie urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez pełnomocników komitetów wyborczych, to przyjmują je urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia za pośrednictwem urzędów dzielnic, właściwych dla siedziby danej komisji).

PKW zastrzega przy tym, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba faktycznie zostanie powołana w skład komisji. Przypomina też przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, podobnie jak też nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Samo powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych musi – zgodnie z prawem – nastąpić najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …