Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Mniej za L-4 sędziów i prokuratorów

Mniej za L-4 sędziów i prokuratorów

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. W przyjętym projekcie ustawy zaproponowano, aby sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych…wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sądów wojskowych oraz prokuratorzy prokuratur powszechnych i wojskowych otrzymywali 80 proc. uposażenia w przypadku zwolnienia lekarskiego ? nie dłużej niż przez rok.
Obecnie przebywając na zwolnieniu otrzymują oni pełne wynagrodzenie. Przyjęta zmiana oznacza ograniczenie ich uposażenia o 20 proc. za okres absencji chorobowej. Przewidziane w przyjętym przez Radę Ministrów rozwiązanie zakłada, że pozyskane w ten sposób środki będą w dyspozycji dyrektora sądu powszechnego. W przypadku prokuratur powszechnych ? dodatkowe pieniądze trafią na ich funkcjonowanie. Projekt przewiduje jednak sytuacje, w których, w związku z chorobą uposażenie sędziów i prokuratorów nie będzie zmniejszane (zachowają oni prawo do 100 proc. wynagrodzenia). Chodzi m.in. o wypadki w drodze do pracy (i powrotnej) oraz choroby w czasie ciąży.
Pełne wynagrodzenie będzie także wypłacane w przypadku zwolnienia na poddanie się badaniom lekarskim na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi ich pobrania. Podobne regulacje przewidziano dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do zrównania sytuacji prawnej wszystkich osób świadczących pracę (cywili) i pełniących służbę w sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …