Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Obecność krzyża w Europie

Obecność krzyża w Europie

Międzynarodowa konferencja naukowa ?Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich? odbędzie się w Lublinie 12-13 listopada. Weźmie w niej udział ok. 20 prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Europy, którzy z perspektywy poszczególnych państw przeanalizują problem obecności symboli religijnych ? w szczególności krzyża ? w przestrzeni publicznej. Celem konferencji jest zebranie i usystematyzowanie prawniczej argumentacji dotyczącej obecności krzyża w przestrzeni publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem polskiej doktryny i orzecznictwa, judykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz stanowiska przyjętego w prawie i praktyce innych państw europejskich. Impulsem do podjęcia tematu były trwające obecnie publiczne dyskusje na temat prawnych reguł dotyczących obecności krzyża (jak i innych symboli religijnych) w przestrzeni publicznej współczesnych państw europejskich. Stanowisko w tej sprawie zajmował już Europejski Trybunał Praw Człowieka (wyrok Wielkiej Izby z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom; wyrok z 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida przeciwko Zjednoczonemu Królestwu), a także polskie sądy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r., I Aca 612/98; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 r., I Aca 363/10, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r., I ACa 608/13). W konferencji weźmie udział zespół specjalistów z Polski i kilku innych krajów europejskich (takich jak Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Litwa, Słowacja, Rumunia, Szwajcaria, Irlandia i Grecja), którzy przedstawią m.in. raporty na temat krajowych regulacji prawnych dotyczących obecności krzyża w szkołach i w pomieszczeniach wykorzystywanych przez władze publiczne, czy prawa do manifestowania religii przez noszenie krzyżyka np. w miejscu pracy. Konferencja będzie otwarta dla publiczności (zobacz warunki uczestnictwa), a jej wyniki zostaną opublikowane drukiem. Obrady będą tłumaczone symultanicznie. Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego Na konferencje zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Wyznaniowego oraz Polski Instytut Katolicki ?Sursum Corda? z siedzibą w Gdańsku

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …