Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Pomoc dla pokrzywdzonych

Pomoc dla pokrzywdzonych

Został ogłoszony VII otwarty konkurs na dotacje celowe ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na pokrywanie kosztów pomocy prawnej, psychologicznej, a także świadczeń medycznych, edukacyjnych i rzeczowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin. W obecnej edycji konkursu maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi 16.300.000 zł (szesnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Każdy startujący w konkursie podmiot może ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) na realizację zadania na terenie jednego województwa. Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6517,vii-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie.html
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …