Finansowanie pomostowe

Poznań chce przeprosin

Uchwala nr 1: Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Sędziowie Apelacji Poznańskiej popierają stanowisko wyrażone przez: Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich lustitia w uchwale z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w uchwale nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.. Zgromadzenie Sędziów Apelacji Krakowskiej w uchwale nr 5 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dnia 24 kwietnia 2019 r. wobec publicznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim dnia 17 kwietnia 2019 w których po raz kolejny urzędujący Prezes Rady Ministrów zniesławił polskich sędziów i podważył autorytet polskiego wymiaru sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

Sędziowie Apelacji Poznańskiej przyłączają się do wezwań skierowanych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez wymienione podmioty, zarówno dotyczących zaniechania działań degradujących funlccjonowanie wymiaru sprawiedliwości, jak i wyrażających oczekiwanie wyjaśnień i przeprosin ze strony urzędującego Prezesa Rady Ministrów

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …