Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Procedura cywilna inaczej

Procedura cywilna inaczej

Zmiany procedury cywilnej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – autorytety postępowania cywilnego o praktyce i dla praktyków to temat konferencji, która staraniem Wolters Kluwer Polska odbędzie się 28 września w Warszawie. 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Likwidacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, modyfikacja sytemu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, zmiany w postępowaniu dowodowym, modyfikacje w procedurze wnoszenia apelacji to jedne z wielu zmian jakie wprowadza nowelizacja.
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zaprasza do udziału w konferencji w trakcie, której autorytety i praktycy postępowania cywilnego przedstawią najistotniejsze zmiany związane z nowelizacją przepisów postępowania cywilnego. Pozór czy rzeczywistość – jaki wpływ na praktykę prawniczą będą miały wprowadzone zmiany? Uwaga: specjalnie dla uczestników konferencji proponujemy 50% rabatu na zakup najnowszego pięciotomowego komentarza do Kodeksu Postępowania Cywilnego pod red. prof. Henryka Doleckiego, SNSA oraz prof. Tadeusza Wiśniewskiego, SSN.
Uczestnicy konferencji otrzymają również zaświadczenie umożliwiające zdobycie punktów szkoleniowych w związku wymogami procedury doskonalenia zawodowego. Zapraszamy do udziału !!!
W programie konferencji:
09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę konferencji dr hab. Agnieszka Góra- Błaszczykowska, prof. UWM
10.15 Zasady postępowania kasacyjnego – czy istnieje potrzeba znowelizowania przepisów k.p.c. dotyczących skargi kasacyjnej? dr hab. Tadeusz Wiśniewski, prof. Akademii Leona Koźmińskiego 11.00 Wykorzystanie dowodów uzyskanych niezgodnie z prawem w procesie cywilnym dr hab. Henryk Dolecki, prof. Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
11.45 Zmiany kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. UMCS
12.30 Przerwa na lunch
13.20 Wykonywanie orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi w świetle nowelizacji kpc Zbigniew Strus, Sędzia Sądu Najwyższego (w stanie spoczynku)
14:00 Zmiany zasad postępowania cywilnego po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dr hab. Agnieszka Góra- Błaszczykowska, prof. UWM
14:30 Przerwa na kawę
14.50 Aktualne projekty Komisji Kodyfikacyjnej Postępowania Cywilnego dotyczące nowelizacji k.p.c. dr Paweł Grzegorczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza
15.20 Dyskusja: Postulaty i potrzeby praktyki w zakresie nowelizacji k.p.c.
16.00 Podsumowanie konferencji i zakończenie.
Szczegółowe informacje dostępne na www.LEX.pl/konferencja_kpc

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …