Strona główna / Temat Tygodnia / Równość prawa

Równość prawa

Oświadczenie Prezesa NRA w związku z publicznymi wypowiedziami Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego

Publikujemy Oświadczenie Przezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysława Rosatiego.

OŚWIADCZENIE

W związku z publicznymi wypowiedziami Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego przypominam, że równość wobec prawa, w tym podporządkowanie się orzeczeniom sądowym, dotyczy każdego obywatela, bez względu na status społeczny czy sprawowaną funkcję.

Skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla porządku prawnego są publiczne wypowiedzi osób pełniących wysokie funkcje państwowe, w których zapowiadane lub sugerowane jest nierespektowanie i niewykonywanie orzeczeń sądowych. Takich stwierdzeń nie usprawiedliwia żadna okoliczność, w tym kampania wyborcza. Podważają one bowiem zaufanie obywateli do Państwa oraz jego instytucji. Są również zachętą do lekceważenia porządku prawnego, w tym lekceważenia orzeczeń sądowych. Autor takich wypowiedzi albo nie rozumie istoty demokratycznego państwa prawnego i zasady trójpodziału władzy, albo świadomie te wartości kwestionuje. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku pokazuje brak rękojmi prawidłowego wykonywania władzy publicznej w interesie obywateli, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezwzględnym obowiązkiem o charakterze publicznym i prawnym Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, tak jak każdego innego obywatela, jest wykonywanie orzeczeń sądowych.

Apeluję o zaniechanie populistycznych wypowiedzi i pozbawionych podstaw merytorycznych ataków na władzę sądowniczą oraz wzywam do respektowania orzeczeń sądów wydawanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź także

Pamiętajmy o prawie UE

Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów w zakresie prawa do rzetelnego procesu W związku z …