Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia

Temat Tygodnia

Ochrona adwokata i prawa

Prezydium NRA wydało oświadczenie, w którym odnosi się do wydarzeń ostatnich dni. Prezydium NRA wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania, przeszukania kancelarii oraz przedstawienie zarzutów adw. Romanowi Giertychowi, którego CBA zatrzymało przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie 15 października. Prezydium NRA reaguje również na kierowanie gróźb kierowanych pod adresem obrońcy …

Czytaj dalej »

Powrót inkwizycji

„Mamy do czynienia z postępowaniem o charakterze inkwizycyjnym. To nie ma nic wspólnego z rzetelnym procesem” – mówili obrońcy sędzi Beaty Morawiec. Sędzia może się jeszcze odwołać od orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiec znanej z obrony wolnych sądów. Zawiesiła ją również w obowiązkach służbowych i …

Czytaj dalej »

Nowy szef OIRP w Poznaniu

Henryk Kuligowski, Koordynator Zespołów Radców Prawnych Urzędu Miasta Poznania, został wybrany Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu podczas Zgromadzenia Wyborczego jej delegatów, które odbyło się w poniedziałek, 5 października. Henryk Kuligowski od 2015 r. pełni funkcję koordynatora Zespołów Radców Prawnych Urzędu Miasta Poznania – czyli Radcy Prawnego Miasta Delegaci …

Czytaj dalej »

Mniej niż zero

Komisja Europejska przedstawiła w środę 30 września oficjalny raport nt. praworządności w UE. We wstępie dokumentu podkreślono, że „praworządność i nasze wspólne wartości” są fundamentem społeczeństw wchodzących w skład wspólnoty europejskiej. „Praworządność chroni ludzi przed rządami siły. W UE mamy bardzo wysokie standardy praworządności, ale musimy również stawić czoła różnym …

Czytaj dalej »

Polka wiceszefową AIJA

Adw. Anna Wyrzykowska została wiceprezesem w międzynarodowej organizacji prawniczej AIJA. Pani Mecenas jest pierwszą Polką, która pełni tę funkcję w Association Internationale des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers. Adw. Anna Wyrzykowska, dotychczas pełniła funkcję skarbnika AIJA. Jest partnerem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr Sp. k. Specjalizuje się w …

Czytaj dalej »

RP łamie praworządność

PE przyjął rezolucję ws. Polski. Ostra krytyka Parlament Europejski przyjął projekt rezolucji dotyczący praworządności w Polsce. Z dokumentu wynika, że w kraju dochodzi do naruszeń zasad państwa prawa i psucia demokracji. PE zagłosował za rezolucją krytykującą stan praworządności w Polsce (Alexey Vitvitsky, SPUTNIK Russia, East News) W czwartek PE zajął …

Czytaj dalej »

Wstrzymana ekstradycja

ETPC wstrzymał deportację cudzoziemca z Polski do Tadżykistanu do czasu zbadania tej sprawy przez Trybunał ♦ Europejski Trybunał Praw Człowieka wstrzymał 28 sierpnia wydalenie cudzoziemca do Tadżykistanu wobec ryzyka poddania go torturom i naruszenia prawa do życia rodzinnego. ♦ Polskie władze planowały deportację obywatela Tadżykistanu bez właściwego zbadania ryzyka zagrożenia torturami oraz …

Czytaj dalej »

Omnipotencja rzecznika

Uchwała 11/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 sierpnia 2020 r.W związku z pismem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika do Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Apelacyjnych i Okręgowych z dnia 3 sierpnia 2020 r. oraz wszczęciem przeciwko niektórym sędziom z okręgu piotrkowskiego postępowań dyscyplinarnych …

Czytaj dalej »

5 lat czekał RPO na TK

19 sierpnia 2020 r.Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego stosowania w postępowaniu karnym środków zabezpieczających. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: art. 374 § 1 zdanie pierwsze w związku z art. 380 w związku z art. 354 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – …

Czytaj dalej »

Nie dla autorytaryzmu

Polska jest innym krajem niż w 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich w Senacie o stanie praw człowieka na podsumowanie swojej kadencji Polska w 2020 r. jest zupełnie innym państwem niż w 2015 r. – mówił senatorom RPO prof. Adam Bodnar przedstawiając informację o stanie praw i wolności w 2019 r. …

Czytaj dalej »