Strona główna / Temat Tygodnia

Temat Tygodnia

Jesteśmy krajem tortur

Wiosną 2022 r. Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) przeprowadził wizytację w Polsce. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się o opublikowanie raportu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z raportu zamieszczonego 22 lutego 2024 r. na stronie Komitetu wynika, że polskie władze nie zapobiegają skutecznie torturom i nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Wizytacja Europejskiego …

Czytaj dalej »

Powrót praworządności

Minister Sprawiedliwości przedstawił Plan Działań Polski ws. przywracania praworządności Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar oraz wiceminister Krzysztof Śmiszek, w trakcie posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych, przedstawili dziś Plan Działań Polski ws. przywracania praworządności. Główne punkty planowanej reformy dotyczą KRS, SN, TK oraz rozdzielenia urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. – …

Czytaj dalej »

Honor sędziego

Dwie pierwsze sędzie, awansowane przez neo-KRS poinformowały, że chcą przejść weryfikację lub wrócić na poprzednio zajmowane stanowisko. Chodzi o sędzie: Annę Kalbarczyk z Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Katarzynę Capałowską z Sądu Okręgowego w Warszawie. Prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, wskazuje że każdy taki moment jest tym momentem, w którym trzeba się …

Czytaj dalej »

Pamiętajmy o prawie UE

Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów w zakresie prawa do rzetelnego procesu W związku z faktem, że ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3) doprowadziła do sprzecznego z Konstytucją RP oraz standardami europejskimi …

Czytaj dalej »

Nadal bierzemy w łapę

Jak zwraca uwagę Transparency International dwie trzecie spośród 180 państw objętych badaniem uzyskało wynik poniżej 50 punktów, co wskazuje na to, że mają one poważny problem z korupcją. To oznacza również, że około 80 proc. światowej populacji żyje w państwach podatnych na korupcję i towarzyszące jej negatywne skutki. Według oceny …

Czytaj dalej »

Areszt to nie kara, ale…

Mimo orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego polskie prawo nadal nie określa jednoznacznych przesłanek przedłużenia tymczasowego aresztowania, pozwalających przewidzieć jego maksymalny czas po pierwszym wyroku sądu I  instancji Komitet ONZ Przeciwko Torturom wskazał, że areszty powinny być stosowane wyjątkowo i powinien istnieć maksymalny ich termin Polska powinna także powstrzymać praktykę przedłużania tymczasowego aresztowania, …

Czytaj dalej »

Polska wraca do Europy

Komisarz ds. Sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders przebywa z wizytą w Warszawie. Polityk spotkał się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. – Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności – mówił. Stwierdził, że zmiana ministra sprawiedliwości to ważny krok w stronę „przywracania praworządności”. Wcześniej rozmawiał m.in. z szefem …

Czytaj dalej »

Sanatio iudiciaria

Adam Bodnar minister sprawiedliwości i prokurator generalny rozpoczął proces sanacji wymiaru sprawiedliwości. Zaczął od uzdrawiania sądownictwa. Mówił o tym podczas konferencji prasowej 12 stycznia 2024 roku o KRS. – KRS liczy 25 osób. Niestety, ze względu na zmiany zaczęte w 2015 r. a potem kontynuowane, doszło do tego, że 15 …

Czytaj dalej »

Zamach stanu

Marszałek Sejmu nie uwzględnił faktu, że Prezydent skorzystał z prawa łaski” – uzasadniła swoje rozstrzygnięcie nielegalna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. „Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzeczeniem z 5 stycznia 2024 r. uchylił postanowienie Marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego” – poinformowało biuro prasowe …

Czytaj dalej »

Prokuratura znowu w UE

Rada Ministrów 27 grudnia przyjęła wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej (EPPO). Wniosek Ministra Adama Bodnara był jedną z jego pierwszych decyzji, które podjął po objęciu resortu sprawiedliwości. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd poparł postulat ministra. Władze RP chcą, by Polska przystąpiła do współpracy z innymi …

Czytaj dalej »