Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wstępne wyniki na aplikacje

Wstępne wyniki na aplikacje

W sobotę 28 września 2013 r. już po raz ósmy odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz szósty przeprowadzony został państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów tych przystąpiło łącznie ok. 10 700 osób, spośród których na aplikację adwokacką – ok. 4 200,
na aplikację radcowską – ok. 5 100, na aplikację notarialną – ok. 760, a na aplikację komorniczą – ok. 650.
Egzaminy przeprowadziło łącznie 65 powołanych przez Ministra Sprawiedliwości komisji, w 24 miastach w Polsce. W skład każdej komisji wchodzili: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości ? sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, przedstawiciele właściwego samorządu prawniczego (adwokackiego, radcowskiego, notarialnego czy komorniczego), przedstawiciele nauki posiadający co najmniej stopień naukowy dr habilitowanego z zakresu nauk prawnych oraz ? w przypadku komisji przeprowadzających egzaminy na aplikacje adwokacką i radcowską ? prokurator.
W dniu egzaminu, pomiędzy godz. 9.00 a 10.00 bezpośrednio na sale egzaminacyjne, zostały doręczone przesyłki zawierające testy. Egzaminy na aplikacje prawnicze rozpoczęły się w całym kraju o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 100 pytań.
Od roku 2009 kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich rozwiązują taki sam test. Test dla kandydatów na aplikantów notarialnych i test dla osób, które w przyszłości chcą wykonywać zawód komornika są odrębne i uwzględniają specyfikę danego zawodu (testy te nie obejmuje prawa karnego, zawierają zaś zagadnienia z zakresu prawa finansowego). Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że egzaminy przebiegły prawidłowo, bez żadnych zakłóceń. Frekwencja kandydatów była wysoka, bowiem do egzaminów przystąpiły prawie wszystkie osoby, które zostały do nich dopuszczone. Jak podkreślano, kandydaci na aplikantów byli zdyscyplinowani, dzięki czemu nawet w komisjach, gdzie kandydatów było ok. 300, egzamin przebiegał sprawnie. Przewodniczący wskazywali, że kandydaci kończyli rozwiązywanie testów przed czasem (pierwsze osoby oddały testy w pierwszej godzinie trwania egzaminu), a po dwóch i pół godziny przeznaczonych na rozwiązanie testów na sali pozostało niewielu zdających. W porównaniu do lat ubiegłych w roku bieżącym odnotowany został niewielki wzrost liczby kandydatów na aplikację adwokacką i na aplikację komorniczą. Natomiast osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską i notarialną w roku bieżącym było mniej niż w latach poprzednich.
Spośród ok. 10 700 osób, które przystąpiło do tegorocznych egzaminów, ok. 9 300 zdających – tj. ok. 87% wszystkich kandydatów – to kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich. Wstępne wyniki uzyskane na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych: – egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 53 %, tj. ok. 2200 osób (dla porównania, w roku 2012 zdawalność wyniosła 54,8%, zaś w roku 2011 – 52%), – egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 46,5 %, tj. ok. 2400 osób (w roku 2012 zdawalność wyniosła 50,5%, w roku 2011 ? 45,4%), – egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 35 %, tj. ok. 270 osób (w roku 2012 zdawalność wyniosła 27,5%, w roku 2011 ? 15,4%), – egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 74,5%, tj. ok. 490 osób (w roku 2012 zdawalność wyniosła 80,8%, w roku 2011 ? 83,9%).
Powyższe wyniki wskazują, że poziom zdawalności egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką i radcowską, do których przystępuje najwięcej kandydatów od roku 2011 jest stabilny. W przypadku aplikacji notarialnej, zauważalny jest wzrost zdawalności w stosunku do lat poprzednich (z 15,4% w roku 2011, 27,5% w roku 2012 do 35,3% w roku bieżącym). Z kolei wyniki tegorocznego egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, pomimo podwyższenia od bieżącego roku limitu punktów koniecznych do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu z 90 do 100, ocenić należy jako bardzo wysokie (ok. 74,5%), niewiele niższe niż wyniki uzyskane w roku ubiegłym (80,8%). Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione – w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.
Na aplikację adwokacką w Poznaniu przystąpiło 220 osób, pozytywny wynik uzyskało 129 osób, co stanowi 58,6%;
na aplikację radcowską w Poznaniu (komisja nr 1) przystąpiło 219 osób, pozytywny wynik uzyskało 114 osób, co stanowi 52,1%, (komisja nr 2) przystąpiło 215 osób, pozytywny wynik uzyskało 110 osób, co stanowi 51,2%,;
na aplikację motarialną w Poznaniu przystąpiło 146 osób, pozytywny wynik uzyskało 60 osób, co stanowi 41,1%,;
na aplikację komorniczą w Poznaniu przystąpiły 104 osoby, pozytywny wynik uzyskały 73 osoby, co stanowi 70,2%, Od 1 stycznia 2014 roku niemal 5 400 osób będzie mogło rozpocząć aplikacje prawnicze.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …