Ładowarki emu.energy

UE o Konwencji Prawnika

Komitet Ministrów Rady Europy (Committee of Ministers) zgodził się na rozpoczęcie studium wykonalności w sprawie opracowania Europejskiej konwencji o zawodzie prawnika, zgodnie z zaleceniem Europejskiego Komitetu ds. Współpracy Prawnej (CDCJ).

Studium wykonalności jest standardową procedurą w Radzie Europy przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu opracowywania nowej konwencji.

Komitet Ministrów podkreśla swoje obawy dotyczące „zagrożeń, w pewnych okolicznościach krajowych, dla bezpieczeństwa i niezależności prawników, a także ich umiejętności skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych.”

Studium wykonalności zostanie przeprowadzone do końca 2019 roku

Jak podkreśla CCBE nadal będzie ściśle współpracować z CDCJ na wszystkich etapach tego badania.

Sprawdź także

Więzienna starość. Jaka?

HFPC przedstawiła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu ws. 80-letniej kobiety, która była tymczasowo …