Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Ranking łapowników

Ranking łapowników

Czy państwo i jego instytucje są odporne na korupcję i nadużycia? Nowy raport forumIdei Fundacji Batorego

Najniższą notę, spośród instytucji państwa ocenianych w raporcie „Ocena odporności państwa na nadużycia władzy. Edycja 2023” Fundacji Batorego, otrzymał rząd i służba cywilna. Eksperci i ekspertki oceniając ich autonomię, rzetelność i potencjał przyznali jedynie 19 na 100 możliwych punktów. Niewiele lepiej została oceniona prokuratura (26/100 punktów). Więcej punktów ‒ 48/100 ‒ otrzymał sejm i senat. Sądownictwo, mimo trwających od 2015 roku ataków obozu władzy i ciągłych zmian, zostało ocenione najwyżej i otrzymało 50/100 punktów. Żadna z instytucji nie przekroczyła połowy punktów możliwych do uzyskania.

Autorami raportu są Anna Materska-Sosnowska, Grzegorz Makowski, Krzysztof Izdebski i Paweł Marczewski.

Metodologia oceny zastosowanej w raporcie jest wzorowana na koncepcji National Integrity Systems Transparency International, opracowanej na potrzeby analizowania jakości życia publicznego i przygotowywania rekomendacji w zakresie tworzenia polityk antykorupcyjnych.

Nadużycia władzy, w tym korupcja, mają dziś kształt złożonego, systemowego zjawiska, wymykającego się wąskim definicjom czy przepisom karnym. Od objęcia władzy w 2015 roku obóz rządzący konsekwentnie wbudowuje korupcję ‒ rozumianą jako monopol władzy, dyskrecjonalność decyzji, brak transparentności i rozliczalności, partykularyzm (w tym klientelizm polityczny) przy redystrybucji dóbr publicznych (np. stanowisk czy funduszy) ‒ w system sprawowania władzy – piszą we wstępie autorzy raportu.
Poprzez tę analizę chcemy bliżej pokazać, przede wszystkim opinii publicznej, na czym polega złożoność współczesnej korupcji i jak trudno jest przeciwdziałać nadużyciom rządzących. Naszym celem jest pobudzenie debaty publicznej, a przez to zwiększenie świadomości tego, jak groźne są nadużycia i korupcja, które nie muszą przybierać formy przestępstw, ale, paradoksalnie, stają się formą sprawowania władzy – instrumentem wbudowanym w ustrój państwa ‒ piszą autorzy.

W następnym kroku – odwołując się do oceny – eksperci i ekspertki przedstawią propozycje konkretnych zmian, które powinny zostać wprowadzone przez nową większość parlamentarną, aby zwiększyć odporność państwa na korupcję i inne nadużycia władzy.

Więcej na stronie Fundacji Batorego.

Sprawdź także

Nowe rozdanie w UE

Zaproponowane przez nas inicjatywy obronne stają się europejskie. Mamy na stole dwie takie inicjatywy, obie …