Strona główna / Aktualności / Apel „Themis” o normalność

Apel „Themis” o normalność

Sędziowie z „Themis” po wyroku ETPC w sprawie Lecha Wałęsy

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „,Themis” z dnia 27 listopada 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis, w związku z wyrokiem ETPC w sprawie Wałęsa vs Polsce, wzywa Prezydenta RP, Parlament oraz legalnych sędziów Sądu Najwyższego do podjęcia natychmiastowych działań w celu wykonania wyroku i zapewnienia prawidłowości funkcjonowania najważniejszego organu sądowego w Polsce.

Dalsze zaniechania w tym zakresie narażają obywateli na szerzące się bezprawie, a Państwo na konieczność wypłacania odszkodowań i bardzo wysokich kar pieniężnych wymierzanych orzeczeniami trybunałów międzynarodowych, a także na utratę funduszy unijnych. Zwracamy uwagę, że w powołanym na wstępnie orzeczeniu ETPC wyznaczył termin dwunastu miesięcy na uzdrowienie sytuacji sądownictwa w Polsce, a biorąc pod uwagę zakres zmian które należy wprowadzić jego dochowanie wymaga ścisłego współdziałania i dobrej woli wszystkich władz.

Należy bezzwłocznie odsunąć od orzekania osoby nieuprawnione, które nie tworzą bezstronnego sądu i powstrzymać działalność sprzecznej z prawem neo Krajowej Rady Sądownictwa zastępując ją organem, którego sposób powołania będzie zgodny z Konstytucją RP.

Apelujemy też do wszystkich sędziów, aby nie legitymizowali neo KRS dla własnych korzyści, stając w nielegalnych konkursach na stanowiska sędziowskie.

Zauważamy także, że gwałtowne reakcje na wyrok ze strony neo KRS oraz p.o Ministra Sprawiedliwości są świadectwem prawnej ignorancji i tylko potwierdzają tezy ETPC o upolitycznieniu procesów nominacji sędziów w Polsce, a podyktowane zostały strachem przed grożącą odpowiedzialnością karną lub dyscyplinarną.

Stowarzyszenie w pełni popiera uchwałę Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia”, co do konieczności ustabilizowania statusu neosędziów i usunięcia wad ich powołań poprzez przeprowadzenie na nowo większości konkursów z zapewnieniem ochrony statusu byłych asesorów sądowych oraz osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Dlatego apelujemy o współpracę i wymianę poglądów do wszystkich podmiotów, które stały i stoją po stronie praworządności, aby zaproponowane rozwiązanie było zgodnym z prawem i jednocześnie stabilnym fundamentem nowego modelu sądownictwa opartego na sędziach, którzy będą chronić obywateli przed bezprawiem bez oglądania się na własny interes i bez obawy o stosowanie wobec nich represji za treść ich zgodnych z prawem i własnym sumieniem orzeczeń.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …