Strona główna / Aktualności / Docenią ławników

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich

– Funkcja ławników w systemie wymiaru sprawiedliwości i pełniona przez nich służba jest niedoceniana. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje plan działań wzmacniających konstytucyjną i społeczną rolę ławników – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar podczas dzisiejszego (3 kwietnia br.) spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich.

Ograniczenie wiekowe dla ławników, zwiększenie rekompensaty za udział w orzekaniu oraz wprowadzenie dodatku do emerytury dla ławników pełniących co najmniej dwie kadencje – to najważniejsze tematy omówione podczas dzisiejszego spotkania.

– Dziękujemy za zaproszenie do Ministerstwa Sprawiedliwości i rozmowy o naszych postulatach. Ławnicy pełnią bardzo ważną funkcję w sądzie i społeczeństwie – mówiła przewodnicząca Stowarzyszenia Ławników Polskich Martyna Skibniewska.

Minister Adam Bodnar zapowiedział podjęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości kampanii promującej pełnienie funkcji ławnika jako jednego z największych zaszczytów obywatelskich. – Ławnicy są łącznikiem między sędziami a społeczeństwem. Wynikający z Konstytucji udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważny. Wykluczanie ławników z procedury sądowej, które obserwowaliśmy przez ostatnie lata, nie było dobrym rozwiązaniem – wskazał szef resortu sprawiedliwości. Dodał, że wykluczanie ławników z procedury sądowej było jednym z czynników, który przyczynił się do kryzysu praworządności w Polsce.

– Kilkanaście lat temu panowało przekonanie, że udział ławników w sprawach sądowych powoduje dużo problemów administracyjnych, dlatego trzeba ograniczyć liczbę spraw, w których ławnicy występują. Twierdzono, że dzięki temu postępowania będą prowadzone sprawniej. Jednak nie toczyły się sprawniej, a dodatkowo pojawiło się poczucie oddalenia społeczeństwa od wymiaru sprawiedliwości – ocenił minister Adam Bodnar.

Zdaniem wiceministra Dariusza Mazura odpowiedzialnego za funkcjonowanie sądownictwa, sędziowie przez ostatnie osiem lat zrozumieli, że ważne jest budowanie bazy społecznej dla sądownictwa. – Ławnicy mogą być ważnym elementem poszerzania bazy społecznej. Udział społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czyli ławników poprawia odbiór społeczny działań sądownictwa – stwierdził.

Wiceminister Dariusz Mazur mówił również o pozytywnych doświadczeniach ze współpracy z ławnikami. – Przez pierwsze dziesięć lat mojej pracy w Sądzie Rejonowym, ławnicy orzekali praktycznie we wszystkich sprawach karnych, w jakich orzekałem. Podobnie było, kiedy znalazłem się w Sądzie Okręgowym – podkreślił. Dodał, że ławnicy odgrywali ważną rolę w kwestiach dotyczących oceny winy czy wymiaru kary.

Udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest zasadą wynikającą z Konstytucji RP. Zasada ta jest realizowana przez udział ławników w rozpoznawaniu spraw sądowych. Zakres spraw rozpoznawanych z udziałem ławników jest ściśle określony w procedurze cywilnej i karnej.

Ławnikiem może być wybrany przez radę gminy osoba, która m.in. ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70. roku życia, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ma nieskazitelny charakter oraz posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …