Strona główna / Listy / Egzaminy prawników

Egzaminy prawników

Rozpoczęły się egzaminy adwokackie i radcowskie

23 kwietnia ruszyły egzaminy zawodowe – adwokackie i radcowskie. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyły 1374 osoby, a do egzaminu radcowskiego – 1924 osoby.

Egzaminy adwokackie i radcowskie

Egzamin adwokacki przeprowadza 25 komisji (w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu). Egzamin radcowski przeprowadzają 32 komisje w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu oraz Zielonej Górze.

W skład każdej z komisji wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką lub Krajową Radę Radców Prawnych.

Egzaminy, które potrwają 4 dni (do 26 kwietnia br.), składają się z 5 części, podczas których zdający rozwiązywać będą zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego, a także zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00. Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi 6 godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – 8 godzin. W ich trakcie zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego – wyniki egzaminów zostaną podane do końca maja br.


Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …