Strona główna / Aktualności / Banki nadal ponad prawem

Banki nadal ponad prawem

Prace nad likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego będą kontynuowane w komisji. Do ponownego rozpatrzenia w Komisji Finansów Publicznych Sejm skierował poselski projekt nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw (druk. 1441), przewidujący zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego. Zdaniem wnioskodawców tylko państwo państwo
powinno być uprawnione do wystawiania tytułów egzekucyjnych. Ponadto, jak wskazują, regulacja pozwalająca bankom na pominięcie postępowania przed sądem nie da się pogodzić z konstytucyjną zasadą, że wymiar sprawiedliwości sprawują jedynie sądy i trybunały.
Autorzy projektu zwracają też m.in. uwagę, że bankowy tytuł egzekucyjny stosowany przez prywatne instytucje komercyjne, jakimi są banki, stawia je w uprzywilejowanej pozycji wobec klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Proponowana nowelizacja miałaby zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia. Projekt zawiera także przepis przejściowy, zgodnie z którym postępowania w sprawie nadania klauzuli wykonalności BTE, wszczęte przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji, mają być prowadzone według dotychczasowych regulacji.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …