Strona główna / Listy / Egzamin komorniczy

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów aplikacji komorniczej

Egzaminy w dn. 10-12 kwietnia przeprowadzały dwie komisje egzaminacyjne z siedzibami w Katowicach i Warszawie. Każda z nich liczyła 6 osób i składała się z 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych oraz 2 komorników delegowanych przez Krajowa Radę Komorniczą.

Egzaminy komornicze

Egzamin składał się z 4 części. Pierwsza i druga obejmowała rozwiązanie zadań, dotyczących czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników, trzecia część – rozwiązanie zadania, polegającego na przygotowaniu projektu czynności, o których mowa w art. 767 § 5 kpc, a ostatnia – czwarta – rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

W trakcie egzaminów zdający mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie ogłosi wyniki egzaminu komorniczego 10 maja br., a Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Katowicach – 11 maja br. 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …