Strona główna / Listy / Egzaminy sędziowskie

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej, spośród których do sprawdzianu przystąpiły 263 osoby.

Egzamin sędziowski

Egzamin pprzeprowadza powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja egzaminacyjna złożona z sędziów – specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa – pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego Kazimierza Klugiewicza. Obsługę administracyjno-biurową i techniczną egzaminu zapewnia natomiast Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

W pierwszym dniu części pisemnej egzaminu zdający sporządzali wyrok i uzasadnienie w sprawie karnej, natomiast w drugim – czyli 10 kwietnia br. – przygotowywali wyrok i uzasadnienie w sprawie cywilnej. Każda z części egzaminu pisemnego trwała 6 godzin. 

Natomiast druga – ustna – część egzaminu sędziowskiego rozpocznie się 6 maja 2024 r., a dopuszczeni do niej zostaną ci zdający, którzy za rozwiązanie każdego z praktycznych zadań pisemnych uzyskają  nie mniej niż 18 pkt. i z obydwu zadań praktycznych ogółem nie mniej niż 72 punkty.


Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …