Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kolegium SN nie odbędzie się

Kolegium SN nie odbędzie się

I prezes Sądu Najwyższego odpowiada na wniosek 10 sędziów

Nie dostrzegam obecnie pilnych zagadnień należących do kompetencji Kolegium, które uzasadniałyby organizację posiedzenia tego organu w trybie ekstraordynaryjnym — napisała w oświadczeniu I prezes SN Małgorzata Manowska, uzasadniając odmowną odpowiedź na wniosek dziesięciorga sędziów w tej sprawie.Sędzia Małgorzata ManowskaSędzia Małgorzata Manowska – Wojciech Olkuśnik / PAPREKLAMA

  • W poniedziałkowym oświadczeniu I prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała o nieuwzględnieniu wniosku
  • Jak dodała, zgodnie z regulaminem SN, kolegium sądu może z własnej inicjatywy podjąć uchwałę „w ważnych sprawach Sądu Najwyższego”, jednak nie oznacza to, że stanowisko to ma być zawsze wyrażone w trybie pilnym
  • W piątek prezes Manowska poinformowała o uchyleniu zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia TSUE z 8 kwietnia ub.r., kiedy to TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów
  • W poniedziałkowym oświadczeniu sędzia podkreśliła, że wydanie piątkowego zarządzenia „pozostawało i nadal pozostaje” w wyłącznej kompetencji I prezesa SN
  • „Ani wyrok TK, ani wyrok TSUE nie zawierają żadnych dyrektyw kierowanych bezpośrednio do Pierwszego Prezesa SN, czy nakładających na niego sprecyzowane obowiązki” – napisała Manowska

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …