Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komornik już kuli nie zabierze

Komornik już kuli nie zabierze

Nowelizacja wprowadza do postępowania cywilnego przepisy uniemożliwiające egzekucję przedmiotów, które dla dłużnika lub członków jego rodziny są niezbędne ze względu na jego lub ich niepełnosprawność. Analogiczne ograniczenie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie m.in. przymusowego ściągania podatków,
opłat, grzywien i kar pieniężnych. Nowelizacja wynika z potrzeby ujednolicenia przepisów regulujących oba postępowania ? cywilne i administracyjne.
Sejm uchwalił nowelizacje 26 czerwca 2014 r, a prezydent podpisał ją 7 sierpnia br. Nowe przepisy wchodzą w życie 18 wrzesnia 2014 r.
Dz.U. 2014 poz. 1091

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …