Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze ruchomości / M. Szpunar rzecznikiem TS UE

M. Szpunar rzecznikiem TS UE

Polska ma swojego przedstawiciela w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Adw. prof. Maciej Szpunar objął stanowisko rzecznika generalnego Trybunału. Decyzję w tej sprawie podjęli ambasadorowie państw członkowskich. Wcześniej Maciej Szpunar przeszedł pomyślnie rozmowę przed specjalną komisją w Brukseli. Polscy adwokaci zgadzają się, że ten wybór to prestiż dla kraju. Prof. Maciej Szpunar jest krakowianinem, jednak szybko związał się z Katowicami, gdzie studiował z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1996 r. pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Ma bogate doświadczenie jako wykładowca także na zagranicznych uczelniach. Uznanie zdobywał również jako adwokat.
Na listę adwokatów izby katowickiej został wpisany 10 kwietnia 2001 r. Prowadził wykłady dla katowickich adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu prawa europejskiego. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Koordynował m.in. wdrażanie prawa Unii Europejskiej w Polsce ? był odpowiedzialny za wydawanie opinii o zgodności projektów ustawodawczych z prawem UE, reprezentował rząd w sejmie i senacie w procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych, a także w pracach nad ustawą o współpracy Rady Ministrów z sejmem i senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Prof. Maciej Szpunar dołączył do zespołu ośmiu rzeczników generalnych i dwudziestu ośmiu sędziów Trybunału Sprawiedliwości, mianowanych za porozumieniem przez rządy państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu to najwyższy organ sądowniczy Unii. Dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga również spory prawne między rządami Unii, a jej instytucjami. Trybunał rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje.