Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / O Nagrodę Iustitii

O Nagrodę Iustitii

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs na Nagrodę Iustitii. Nagrody zostaną przyznawane osobom, które wyróżniły się działaniami na rzecz propagowania zasad praworządności wśród obywateli oraz obrony praworządności na świecie w trzech kategoriach:

dziennikarz,
prawnik,
obrońca praworządności nie będący dziennikarzem ani prawnikiem.

Konkurs o Nagrodę trwa od 1 lipca 2021 r. do 17 września 2021 r. i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 Od 1 lipca 2021 r. do  31 sierpnia 2021 r. należy zgłaszać kandydatury na następujących zasadach:

zgłaszający może wysłać tylko jedno zgłoszenie w każdej z trzech kategorii.
złoszenie należy przesłać na adres mailowy: nagroda@iustitia.pl,
zgłoszenie musi zawierać  uzasadnienie.

II. Od 1 września 2021 r. do 17 września 2021 r. – dokonanie wyboru laureatów przez Kapitułę Nagrody złożoną z członków zarządu i przewodniczącego komisji rewizyjnej SSP Iustitia oraz laureatów obywatelskich Honorowej Odznaki Iustitii.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 18 września 2021 r. podczas uroczystych obchodów XXXI-lecia Iustitii w Gdańsku.

Regulamin konkursu dostepny na stronie sspiustitia.pl

Sprawdź także

Alzheimer u młodych

„Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych” – konferencja online 17 września w Biurze …