Strona główna / Aktualności / Patronaty Sejmu na 2016 tok

Patronaty Sejmu na 2016 tok

Sejm postanowił, że rok 2016 będzie Rokiem Henryka Sienkiewicza, także Feliks Nowowiejski został patronem roku 2016. Tenże rok będzie Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Będziemy także obchodzić Rok Cichociemnych. Sejm podkreśla szczególne znaczenie dorobku Feliksa Nowowiejskiegowybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga,organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego. W przyszłym roku przypada 70. rocznica śmierci, a rok później ? w 2017 r. ? 140. rocznica urodzin twórcy.
Ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
W przypadającą w przyszłym roku 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm w uchwale czci jego pamięć i ustanawia go patronem 2016 r. Sienkiewicz, autor m.in. osławionego cyklu powieści historycznych ?Trylogia?, był jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX w. Wśród jego dzieł znajdują się też znane powieści takie jak m.in. ?Quo Vadis?, ?Krzyżacy? i ?W pustyni i w puszczy?, nowele (m.in. ?Janko Muzykant?, ?Latarnik?), a także m.in. reportaże. ? Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i ? jak wówczas stwierdzono ? rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu ? czytamy w uchwale. Twórczość autora oraz jego działalność społeczna i orędownictwo za polską niepodległością odegrały istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności. Sejm zdecydował: Feliks Nowowiejski patronem roku 2016 W podjętej w głosowaniach uchwale Sejm podkreśla szczególne znaczenie dorobku tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego. W przyszłym roku przypada 70. rocznica śmierci, a rok później ? w 2017 r. ? 140. rocznica urodzin twórcy. ? Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego. (…) Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury ? napisano w uchwale. Feliks Nowowiejski jest m.in. autorem muzyki do ?Roty? Marii Konopnickiej. W 500. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca 1910 r. utwór został po raz pierwszy wykonany przed pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie przez chór pod batutą kompozytora. W dokumencie podkreślono też, że do spuścizny Feliksa Nowowiejskiego wciąż odwołują się liczni twórcy. Artysta patronuje też koncertom, które przypominają o jego wybitnym talencie.
Rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski ? Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu ? głosi uchwała, którą podjął dziś Sejm. W uchwale Sejm upamiętnia przełomowe w historii Polski wydarzenie, jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I. Izba wyraża też nadzieję, że obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej. Podkreślając znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I, dokument przypomina słowa wypowiedziane 14 lutego 1998 r. do polskich biskupów przez św. Jana Pawła II: ?Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury?. W uchwale przypomniano też obchodzone 50 lat temu, w 1966 r. uroczystości ?Sacrum Millennium Poloniae? i ich znaczenia na polskiej drodze do wolności ? były one masową demonstracją wiary oraz wyrazem oporu wobec władz komunistycznych.
W 2016 r. będziemy obchodzić Rok Cichociemnych Taką decyzję podjął Sejm w dzisiejszych głosowaniach. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. miał miejsce pierwszy zrzut do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych ? Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. W 2016 r. przypada 75. rocznica tego wydarzenia. ? Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich ? spadochroniarzy ? skierowano do innych okupowanych krajów w Europie ? napisano w uchwale. W dokumencie przypomniano też, że Cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych i z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski powinni mieć stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. Podkreślono też konieczność upowszechniania wiedzy o osiągnięciach i poświęceniu Cichociemnych oraz instytucjonalnego i obywatelskiego wsparcia działań podejmowanych w tym zakresie m.in. przez ich rodziny oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …