Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Pętla się zaciska

Pętla się zaciska

Sędzia Krzysztof Rączka: Ziobro wpadł w panikę, bo pętla się zaciska. Skutki wojny z UE odczuje każdy Polak
Justyna Dobrosz-Oracz: Zbigniew Ziobro chce wysadzić pomnik prawa międzynarodowego?

Prof. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego: Podejrzewam, że on do końca nie wie, co robi. Wpada nieco w panikę, bo pętla się zaciska. Nie tylko TSUE, ale i Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeka o naruszeniu prawa przez Polskę.
Minister sprawiedliwości chce, by Trybunał Julii Przyłębskiej sprawdził Europejską Konwencję Praw Człowieka. Umowę ratyfikowaną 28 lat temu.

 • Nigdzie nie była podważana. To nie jest żądanie wyroku zakresowego, tylko interpretacyjnego. A Sąd Najwyższy powiedział, że Trybunał nie może wydawać wiążących wyroków interpretacyjnych.

  Zbigniew Ziobro skarży europejską konwencję do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.To paniczny ruch w obronie sędziów dublerów?
 • W ogóle to jest paniczny ruch w obronie tej deformy, którą minister wprowadził. Doprowadziła ona do rozbicia systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jego degradacji. Mamy totalny kryzys w kraju. Został spowodowany działaniami Zbigniewa Ziobry, ale nie tylko. Całej formacji politycznej.
  Zbigniew Ziobro chce udowodnić, że prawo do niezależnego procesu jest niezgodne z konstytucją?
 • Już wiele rzeczy udowadniali. Może zaraz powiedzą, że konstytucja jest niezgodna z konstytucją, jak ją rozumie minister Ziobro.
  Podważony przepis dotyczy podstawy, czyli prawa do niezależnego sądu.
 • To jest fundament państwa demokratycznego. Jeżeli to podważymy, to żegnamy się już definitywnie z demokratycznym państwem prawnym. I wkraczamy w sferę państwa autorytarnego.
  Jak się może skończyć ta wojna ze Strasburgiem?
 • W wersji optymistycznej każdy racjonalny rząd poszedłby po rozum do głowy. I się wycofał w ten czy inny sposób, próbując zachować twarz. Zbyt dużo rząd ryzykuje naszym losem. Losem pani, moim, Polaków i państwa polskiego. Tu gra się toczy o jakieś polityczne interesiki, a stawką jest los Polski i obywateli. Może to górnolotnie brzmi, ale takie są fakty. Skutki tej wojny odczuje każdy Polak. Także w kieszeni.

Władza boi się, że będą podważane decyzje kontrolowanego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego?

 • Jeżeli w ogóle można mówić, że ten Trybunał pełni swoją konstytucyjną funkcję. Są tam sędziowie dublerzy. A jakiekolwiek orzeczenie sądu nienależycie obsadzonego jest dotknięte istotną wadą. Zgłaszane były poważne wątpliwości co do procedury wyboru na prezesa magister Przyłębskiej. I wiele innych.
  I prezes Sądu Najwyższego powinna odejść?
 • Nie wiem, czy powinna. Niech sama zdecyduje.
  Pytam w kontekście niewykonania wyroku TSUE.
 • To jest sprawa kompromitująca. Wyrok podlega bezwzględnemu wykonaniu. Każdy organ państwa, w tym osoba sprawująca funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ma bezwzględny obowiązek prawny realizacji tego wyroku! Rola pani sędzi Manowskiej polega tutaj na natychmiastowym zawieszeniu działania Izby Dyscyplinarnej.
  A Izbę odmroziła.
 • Tamto zarządzenie było do czasu wydania wyroku. Ale w ślad za tym Małgorzata Manowska powinna wydać nowe zarządzenie, a nie publicznie głosić ustami swojego rzecznika, że ona nic nie może. A następnie mówić, że czeka na to, co powie premier. Sędzia Manowska ws. Izby Dyscyplinarnej czeka na decyzję rządu

Na instrukcje od władzy?

 • Tak to wygląda. Jeżeli pani sędzia Manowska twierdzi, że oczekuje stanowiska premiera, to ja pytam: a w jakiej sprawie? Premier może wystąpić z inicjatywą legislacyjną. Parlament powinien uchwalić zmiany ustawowe, które by prostowały to wszystko. Przyjąć opcję zerową, jeżeli chodzi o KRS. Tu tkwi grzech pierworodny. Krajowa Rada Sądownictwa to jest źródło wszelkich nieprawidłowości. Później trzeba zająć się funkcjonowaniem Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, bo tutaj też jest wiele przecież nieprawidłowości. Ja nie wiem, czy po stronie obecnie rządzących jest wola rzeczywistej naprawy wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze raz podkreślę – to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest degradacja wymiaru sprawiedliwości.
  Małgorzata Manowska narusza prawo? Kiedyś może odpowiedzieć za niewykonanie wyroku?
 • Wyroki trzeba wykonywać. Ten, kto wyroków nie wykonuje, narusza prawo. Ten, kto narusza prawo, powinien ponosić odpowiedzialność.
  Więcej na gazeta.pl

Sprawdź także

RP wypowie traktat z UE

Ewa Łętowska: Zbieram kolejne przykłady podwójnego państwa – Doppelstaat Zbieram kolejne przykłady podwójnego państwa (Doppelstaat). …