Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Platforma szkoleniowa CCBE

Platforma szkoleniowa CCBE

W grudniu 2020 roku Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE uruchomiła Europejską Platformę Szkoleniową (European Training Platform – ETP), która jest wyszukiwarką w ramach portalu E-Justice Komisji Europejskiej.

Wyszukiwarkę można znaleźć pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ejtp/

Na stronie poświęconej ETP czytamy, że jest to wyszukiwarka dla prawników i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy chcą się szkolić w dowolnej dziedzinie prawa europejskiego. Organizatorzy szkoleń (training providers) informują potencjalnych uczestników o działaniach szkoleniowych, które organizują w całej Unii Europejskiej z różnych dziedzin prawa i w różnych językach. Komisja Europejska współtworzy tę platformę m.in. udostępniając gotowe materiały szkoleniowe lub podręczniki, które powstały dzięki wsparciu finansowemu UE.

Platforma ETP jest obecnie w fazie testowej i prezentowana jest na niej oferta następujących podmiotów:

•    Academy of European Law,
•    European Institute of Public Administration,
•    European Judicial Training Network,
•    European University Institute.

Źródło:adwokatura.pl

Sprawdź także

Kto Adwokatką Roku?

15 lutego mija termin zgłaszania kandydatek do tytułu „Adwokatka Roku”. Do udziału w czwartej edycji …