Strona główna / Listy / Spec sąd o neo KRS

Spec sąd o neo KRS

Sędziowie sądów administracyjnych o przywróceniu prawidłowego składu KRS oraz o powołaniach na stanowisko sędziego dokonanych na wniosek neoKRS

Stanowisko zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 19 listopada 2023 r. w sprawie działań zmierzających do przywrócenia praworządności w zakresie prawidłowego składu KRS oraz powołań na stanowisko sędziego dokonanych na wniosek KRS działającej w niewłaściwym składzie

1.

Podtrzymujemy stanowisko wyrażane wielokrotnie w uchwałach zarządu, a ostatnio w uchwale Walnego Zgromadzenia OSSSA z 25 marca 2023 r. o wadliwości powołania sędziów, wchodzących obecnie w skład Krajowej Rady Sądownictwa.

Propozycję, aby Sejm X Kadencji stwierdził nieważność uchwał o ich powołaniu, uważamy za w pełni zasadną i stanowiącą wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Praw Człowieka (m.in. wyroku TSUE z 2 marca 2021 r., C-824/18, wyroku ETPC z 22 lipca 2021 r., 43447/19 Reczkowicz). (…)

2.

Zdając sobie sprawę, że prace nad nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa muszą potrwać, proponujemy, aby na czas do powołania członków – sędziów na nowych zasadach, przywrócono do KRS członków – sędziów, których kadencja została przerwana 6 marca 2018 r.

3.

Uważamy, że możliwe jest stwierdzenie ustawą nieważności uchwał neoKRS, dotyczących przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów do objęcia stanowiska sędziego.

4.

Naszym zdaniem jednak samo stwierdzenie nieważności uchwał o przedstawieniu kandydata na stanowisko sędziowskie nie jest wystarczające dla uznania, że stosunek powołania na stanowisko służbowe można uznać za niebyły.

5.

Uważamy, że konkursy na wolne stanowiska sędziowskie przeprowadzone i zakończone przez neoKRS powinny być powtórzone, łącznie z ponownym obwieszczeniem o zwolnieniu się stanowiska.

6.

Co do orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne w składach z udziałem neo-sędziów uważamy, że nie powinny one być uznawane w każdym przypadku za nieważne, mimo niewłaściwego obsadzenia składu sędziowskiego. W tym przypadku uważamy, że rozwiązanie to narusza zasadę proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji, wywiera bowiem wpływ także na prawa stron tego postępowania.

osssa-sedziowie.org.pl

Całość na stanowiska w portalu monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …