Strona główna / Szczypta soli / Czy inwalidzi zagłosują

Czy inwalidzi zagłosują

  • Nadal nie wszystkie lokale wyborcze są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
  • Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Biuro RPO oceniło dostępność 143 lokali wyborczych – jedynie w 36 nie stwierdzono żadnego uchybienia. 
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przed wyborami samorządowymi zwraca się w sprawie dostępności lokali do samorządów lokalnych

Dostępność wyborów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami jest od wielu lat przedmiotem działań RPO. Pomimo wysiłków organów władzy publicznej na poziomie ustawodawstwa oraz postępujących prac na poziomie samorządu terytorialnego, problem braku szerokiej dostępności wyborów i trudności z korzystaniem z praw wyborczych przez tę grupę obywateli pozostaje aktualny i wciąż ma charakter systemowy. Kluczowa jest dostępność lokali wyborczych, której poprawa wymaga dalszych skoordynowanych wysiłków.

Biorąc pod uwagę m.in. wnioski wynikające z debaty zorganizowanej 29 marca 2023 r. w Biurze RPO, przy udziale ekspertów, przedstawicieli osób z niepełnosprawnościami i ich rzeczników działających w organizacjach pozarządowych, Rzecznik zwraca się do samorządów lokalnych – na których bezpośrednio spoczywa obowiązek organizacji i zapewnienia dostępności lokali wyborczych – o przyjęcie poniższych uwag i rekomendacji oraz możliwie jak najszersze przekazanie ich pracownikom i pracowniczkom.

Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami. Szczegółowe wymogi lokalu określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W toku kontroli Biura RPO przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. dokonano oceny dostępności 143 lokali wyborczych. Jedynie w przypadku 36 nie zidentyfikowano żadnego uchybienia. Ponad trzy czwarte skontrolowanych lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu (76%), prawie 40% co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej czterech wymogów dostępności. W ramach  kontroli uwzględniono także problemy, które nie mają odzwierciedlenia w oficjalnych wymogach określonych w przepisach prawa, przede wszystkim przeszkody w otoczeniu lokalu wyborczego. Problemy takie odnotowano w przypadku 54% skontrolowanych lokali wyborczych.

Sprawdź także

PiS-PO, jedno zło

Kajetan Jan Wróblewski: Tymczasem na Wschodniej (780/337/72)*. Grochem o ścianę Polska degrengolada W 2015 roku …