Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Monitoring deportacji cudzoziemców

Monitoring deportacji cudzoziemców

Brak dostępu do pomocy tłumacza, brak pomocy prawnej i uniemożliwienie kontaktu z bliskimi ? to najczęstsze nieprawidłowości, jakie prawnicy HFPC zaobserwowali w trakcie monitoringu procedur przymusowych powrotów cudzoziemców. Od maja do grudnia 2014 r. prawnicy HFPC obserwowali jedenaście operacji Straży Granicznej związanych z przymusowym powrotem cudzoziemców. “Ta procedura jest stosowana zawsze gdy cudzoziemiec przebywający na terenie kraju otrzymuje decyzję o zobowiązaniu do powrotu bez możliwości jej dobrowolnego wykonania? ? tłumaczy Marta Górczyńska, prawniczka HFPC.
Obowiązkiem państwa wynikającym z dyrektywy powrotowej jest zapewnienie skutecznego systemu monitoringu powrotów cudzoziemców. Podczas operacji przymusowego powrotu przedstawiciele organizacji pozarządowej mają prawo do prowadzenia obserwacji. ?Naszym celem jest sprawdzenie, w jaki sposób przestrzegane są prawa cudzoziemców w tych sytuacjach? ? mówi Marta Górczyńska. W opublikowanym dziś sprawozdaniu HFPC zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości, które pojawiały się trakcie stosowania tej procedury.
?Cudzoziemcy często nie byli zorientowani w swojej sytuacji prawnej i nie posiadali wystarczających informacji o szczegółach powrotu? ? mówi Marta Górczyńska. ?Problem ten dotyczył zwłaszcza osób posługujących się mniej znanymi językami, gdyż w trakcie operacji nie była im zapewniana pomoc tłumacza? ? dodaje.
Prawnicy HFPC spotkali się z przypadkami, w których cudzoziemcy nie rozumieli funkcjonariuszy Straży Granicznej ani treści dokumentów, które mieli podpisać. Często cudzoziemcy nie mieli wystarczających informacji na temat swojej sytuacji prawnej. Wynikało to przede wszystkim z braku systemu pomocy prawnej dla cudzoziemców. Kolejnym problemem był brak dostępu do pomocy medycznej. ?Z rozmów z cudzoziemcami dowiadywaliśmy się, że nie byli oni badani przez dłuższy czas, a w konsekwencji nie było wiadome, czy nie ma dla nich przeciwskazań do podróży? ? mówi Marta Górczyńska.
Sprawozdanie HFPC i odpowiedź Straży Granicznej dostępne są na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …