Strona główna / Moja kancelaria / Niekonstytucyjny akt

Niekonstytucyjny akt

  • Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 12 stycznia 2023.
  • Zaprezentował stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej odnośnie do zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, a także zwrócił uwagę na szerszy problem łączący się z prawidłowym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, tj. konsekwencje jakie wynikają z wadliwego ukształtowania części KRS.
  • W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę przede wszystkim na skutki, jakie niesie to dla obywateli i ich spraw przed sądami.
  • Już w grudniu 2022 r. NRA wydała stanowisko Prezydium NRA i opinię NRA dotyczące projektu o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie zaopiniowało ten projekt ustawy 14 grudnia 2022 r.    W ocenie Prezydium NRA przypisanie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu kompetencji do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych, a także w sprawach immunitetowych, pozostaje w sprzeczności z art. 184 Konstytucji RP. Nieuzasadnione jest także rozdzielenie postępowań dyscyplinarnych sędziów od postępowań dyscyplinarnych pozostałych zawodów prawniczych oraz zawodów zaufania publicznego.

Opinia NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy o SN została złożona 15 grudnia 2022 r. NRA podkreśla, że zaproponowane przepisy są niezgodne z Konstytucją w zakresie przekazania kompetencji Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NRA zwraca uwagę, że projekt nowelizacji został złożony do Sejmu z pominięciem jakichkolwiek konsultacji społecznych i skierowano go natychmiast do pierwszego czytania, choć dotyczy on kluczowych spraw ustrojowych.

Zawiera on też bardzo krótkie, 14-dniowe vacatio legis.

NRA wskazuje, że obecnie ok. 30 proc. składu Naczelnego Sądu Administracyjnego to sędziowie neo-KRS, czyli sędziowie powołani w sposób niezgodny z założeniami Konstytucji RP oraz Komisji Europejskiej, co stanowi istotę problemu w zablokowaniu KPO środków unijnych dla Polski. Proponowana zmiana zatem niczego nie zmienia, ponieważ w dalszym ciągu sprawy dyscyplinarne sędziów rozpoznawać będą sędziowie neo-KRS.

W ocenie NRA, proponowane w projekcie nowelizacji zmiany nie doprowadzą do pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską i doprowadzenia do odblokowania środków z KPO.

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym trafił do Sejmu 13 grudnia 2022.

Sprawdź także

List gończy za Putinem

Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Onetu: Putin może być sądzony w Hadze Jestem prawnikiem. Dla …