Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Odmowa wizy dla cudzoziemca

Odmowa wizy dla cudzoziemca

Naczelny Sad Administracyjny wydał postanowienie o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego. Dotyczy ono interpretacji przepisów Wspólnotowego Kodeksu Wizowego i Karty Praw Podstawowych UE w zakresie prawa cudzoziemca do sądu w sytuacji, gdy odmówiono mu wizy. Sprawa jest prowadzona przezProgram Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC.
?W trakcie postępowania prawnicy HFPC argumentowali, że z zasad ogólnych prawa unijnego, treści Kodeksu Wizowego Schengen oraz Karty Praw Podstawowych UE wynika, iż cudzoziemcy powinni mieć możliwość skorzystania ze skutecznego środka prawnego i zaskarżenia do sądu decyzji o odmowie wydania wizy. W związku z tym złożyliśmy do NSA wniosek o zadanie pytania prejudycjalnego? ? powiedział Jacek Białas, prawnik HFPC, który reprezentował skarżącego cudzoziemca przed sądem.
Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, który nie przewiduje prowadzenia rozstrzygnięć sądowych w sprawach o wydanie wizy. Taka sytuacja budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która skierowała w tym zakresie do polskiego rządu dodatkową, uzasadnioną opinię dotyczącą niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa UE.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …