Strona główna / Listy / OLAF już jest

OLAF już jest

Spotkanie Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego z kierownictwem OLAF-u

Prokurator Generalny Adam Bodnar i Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk spotkali się dzisiaj z Dyrektorem Generalnym Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Ville Itala i jego Zastępcą – Andreasem Schwarz. To była pierwsza wizyta obecnego Dyrektora Generalnego OLAF-u w Polsce. OLAF powstał, aby prowadzić dochodzenia w sprawach nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych nieprawidłowości wewnątrz instytucji europejskich.

Tematem spotkania było omówienie kontynuacji współpracy polskiej Prokuratury z OLAF-em po przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej, z uwagi na podział kompetencji pomiędzy tymi instytucjami. 

Prokurator Generalny Adam Bodnar podkreślił, że jego celem jest zbudowanie Prokuratury niezależnej od władzy wykonawczej, odzyskującej zaufanie w społeczeństwie. Wskazał, że efekt ten jest możliwy do osiągniecia poprzez podniesienie efektywności realizacji zadań przez Prokuraturę, ale także otwarcie się prokuratury na współpracę z instytucjami międzynarodowymi, co legło u podstaw przystąpienia do Prokuratury Europejskiej.

Oceniono dotychczasową współpracę pomiędzy polską Prokuraturą a OLAF-em, z przekazanych informacji wynika, że w ostatnich latach w jedynie 29 % spraw zainicjowanych zawiadomieniami sądowymi tej instytucji skierowano akty oskarżenia, w większości przypadków postępowania zakończono decyzjami o odmowie wszczęcia postępowania bądź umorzeniem postępowania. Obecny na spotkaniu Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział ponowną analizę tych spraw.

Udział Polski w pracach Prokuratury Europejskiej zmniejszy zakres współpracy z OLAF-em, co jednakże w ocenie Prokuratora Generalnego nie stoi na przeszkodzie, aby uczynić tę współpracę jak najefektywniejszą.

Podczas spotkania z obu stron padły deklaracje profesjonalnej współpracy, wskazano też na konieczność ustanowienia „dobrej praktyki”, w tym  rzetelnej wymiany informacji o postępowaniach wywołanych wnioskami OLAF-u, szczególnie w aspekcie informowania o powodach odmowy wszczęcia bądź umorzenia tych postępowań.  

Prokurator Generalny Adam Bodnar podkreślił, że Polska chce być lojalnym członkiem Unii Europejskiej, rzetelnie współpracującym z instytucjami powołanymi do zwalczania nadużyć finansowych na jej obszarze.

Prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …