Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Prawo z Energią

Prawo z Energią

Konkurs jest projektem ogólnopolskim, skierowanym do studentów i absolwentów, którzy w chwili
ukończenia konkursu nie ukończyli 26. roki życia- mogą brać w nim udział doktoranci, ale nie doktorzy.

Od uczestników oczekujemy znajomości zagadnień z zakresu prawa energetycznego, szeroko pojętej energetyki oraz polityki energetycznej. W związku z tym, Konkurs jest przeznaczony nie tylko dla
studentów prawa, ale również innych kierunków.

Cel i zakres Konkursu

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce oraz
podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Prace mogą, a nawet powinny
zawierać konieczne wyjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką Konkursu jest jednak problematyka
prawna.

Forma Konkursu

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu filmu na jeden z tematów zaproponowanych przez Radę
Naukową. Uczestnik powinien postawić w filmie tezę naukową, uargumentowaną odpowiednimi
przepisami prawnymi. Film powinien trwać od 4 do 5 minut i zawierać elementy graficzne. Rada
Naukowa wybiera od 5 do 7 uczestników, którzy zakwalifikują się do etapu finałowego.

W etapie finałowym Konkursu należy przygotować prezentację, będącą omówieniem tez postawionych w filmie. Członkowie Jury zadają uczestnikom dowolną ilość pytań z zakresu prezentacji oraz po jednym
pytaniu z ogółu wiedzy o prawie energetycznym. Odpowiedź na pytania powinna trwać do 3 minut.

Punkty otrzymane w I etapie i punkty otrzymane w etapie finałowym, sumują się.

Harmonogram Konkursu
1. Otwarcie I etapu Konkursu- 3 grudnia 2018 r.
2. Zamknięcie I etapu Konkursu- 21 stycznia 2019 r.
3. Ogłoszenie zwycięzców I etapu Konkursu- 11 lutego 2019 r.
4. Etap finałowy- 26 marca 2019 r.

Sprawdź także

Honor i odwaga nagrodzone

Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich oraz Grupa Granica to tegoroczni laureaci Nagrody Stowarzyszenia im. …