Strona główna / Aktualności / Prokuratorzy o prawach dziecka

Prokuratorzy o prawach dziecka

W Sejmie RP odbyła się konferencja pt. ?Dobro dziecka jako cel najwyższy?. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciel Prokuratury Krajowej, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Dziecka, a także przedstawiciele stowarzyszeń
i rodzin zastępczych. Celem konferencji było między innymi przedstawienie problemów dotyczących rodzin zastępczych w Polsce i odbieranie dzieci polskim obywatelom za granicą.
O UPROWADZENIACH DZIECI
Z Prokuratury Krajowej w konferencji wzięła udział prokurator Beata Sobieraj ? Skonieczna. W swoim wystąpieniu przypomniała, że Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podjął decyzję o wyznaczeniu prokuratora do stałych i bieżących kontaktów z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu wymiany informacji mających na celu ewentualną reakcję w sytuacji zagrożenia dobra dziecka.
– Ponadto Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w jednym ze swoich wystąpień podkreślił, iż Prokuratura Krajowa uznaje za konieczny udział prokuratora w postępowaniach dotyczących bezprawnego przetrzymywania dzieci np. za granicą przez jednego z rodziców ? wskazała prokurator Beata Sobieraj ? Skonieczna. Biorąc udział w postępowaniach toczących się w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 1980 roku prokuratorzy będą oceniali czy doszło do bezprawnego uprowadzenia dziecka oraz kto przed uprowadzeniem sprawował nad nim opiekę. Prokuratorzy będą weryfikowali, czy nie istnieje ryzyko postawienia dziecka w sytuacji, o której mowa w art. 13 pkt b Konwencji haskiej w przypadku przekazania dziecka za granicę. Najważniejsze jest dobro dziecka, a zadaniem prokuratorów jest, aby zasada ta nie była łamana. W tym celu prokuratorzy biorą szeroki i aktywny udział we wszystkich postępowaniach sądowych toczących się w trybie Konwencji haskiej, o których zostali przez sąd powiadomieni. OPRACOWYWANE SĄ WYTYCZNE
W trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego toczy się aktualnie 37 postępowań o wydanie dziecka. We wszystkich tych sprawach prokuratorzy zgłosili swój udział i aktywnie w nich uczestniczą. Jednocześnie prokuratorzy prowadzą około 90 postępowań przygotowawczych o czyny z art. 211 kodeksu karnego tj. przestępstwa polegającego między innymi na uprowadzeniu lub zatrzymaniu małoletniego poniżej 15 lat wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru. Na polecenie Prokuratora Generalnego w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej opracowywane są wytyczne dotyczące metodyki prowadzenia postępowań między innymi o czyny z art. 211 kodeksu karnego i udział prokuratorów przed sądem.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …