Strona główna / Listy / Przedwstępna umowa sprzedaży

Przedwstępna umowa sprzedaży

Umowa przedwstępna polega na tym, że strony zobowiązują się w przyszłości zawrzeć inną, oznaczoną umowę (umowę przyrzeczoną) ? w tym przypadku: umowę sprzedaży mieszkania. Powinna ona zawierać wszystkie istotne elementy umowy przyrzeczonej (przedmiot umowy, cenę). Taka umowa może być zawarta w dowolnej formie – nawet w formie ustnej. Jeśli jednak umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania została zawarta w innej formie niż notarialna to jedna ze stron może uchylić się od podpisania późniejszej umowy.
Bez względu na powyższe, w przypadku, gdy strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.
Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, strona nie może żądać jej zawarcia.
Więcej na http://www.twojeporady.pl

Sprawdź także

Letnie praktyki u RPO

Rusza nabór na studenckie praktyki wakacyjne w Biurze RPO Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza studentów …