Dementi rzecznika SN

W związku z opublikowaną w dniu 20 marca br. na stronie Fundacji ePaństwo nieprawdziwą informacją, jakoby Sąd Najwyższy nie rozpatrzył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (chodzi o dostęp do informacji o kartach płatniczych) informuję, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniosek Fundacji rozpatrzył w ustawowym terminie, miesiąc temu.
W dniu 21 lutego 2017 r. Pierwszy Prezes SN uchylił wcześniejszą decyzję i udostępnił Fundacji m.in. listę wszystkich kart płatniczych będących w posiadaniu Sądu Najwyższego wraz z informacją ? kto z tych kart korzysta, w jakim zakresie, wykazem zagranicznych podróży służbowych użytkowników służbowych kart płatniczych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2014 r., a także kwotami wydatków z poszczególnych kart. Zarówno decyzja jak i udostępnione informacje zostały nadane listem poleconym na adres siedziby Fundacji w dniu 22 lutego br. Z informacji znajdujących się w na stronach Poczty Polskiej wynika, że przesyłek nie udało się doręczyć i były one awizowane, a ostatecznie odebrano je w dniu wczorajszym, tj. 20 marca br. Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Fundację ePaństwo można by uniknąć, gdyby autor, przed publikacją w serwisie internetowym, skontaktował się z Sądem Najwyższym. Ze swojej strony, jako Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego, aby uniknąć podobnych, wprowadzających w błąd publikacji, szczerze zachęcam przedstawicieli środków społecznego przekazu do bezpośrednich kontaktów z zespołem prasowymi Sądu Najwyższego. Zapewniam, że w kwestii informowania o działalności Sądu Najwyższego staramy się robić wszystko, aby informacje docierały do Państwa szybko i w kompleksowej formie.
Michał Laskowski Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …