Strona główna / Szczypta soli / Dwa miliardy zł w koszu

Dwa miliardy zł w koszu

2 mld zł sięgnęła suma kar nałożonych na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia TSUE w sprawie (C-204/21) dot. systemu dyscyplinarnego sędziów. To środki, które są bezpowrotnie stracone, mogłyby być przeznaczone na społecznie pożyteczne inwestycje. 

Dla przykładu kwota 2 000 000 000 zł to: 

– koszt odnowienia aż 3630 km dróg,

– koszt budowy 172 mostów,

– koszt budowy 274 sal sportowych,

– koszt zakupu 2500 sztuk wozów strażackich,

– koszt zakupu 870 autobusów ekologicznych.

Polska nadal nie wypełnia zobowiązań wynikających z postanowienia zabezpieczającego, które zapadło w sprawie Komisja Europejska przeciwko Polsce, I C-204/21. 

W dniu 14.7.2021 r. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Rosario Silva de Lapuerta – wydała postanowienie dotyczące środków zabezpieczających związanych z działalnością Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym w zakresie systemu postępowań dyscyplinarnych, z pociąganiem do odpowiedzialności sędziów, którzy podejmują czynności związane z badaniem zgodności z wymogami prawa unijnego statutu sędziów i sądów, z zastrzeżeniem wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy Sądzie Najwyższym – zawieszając działanie ww. przepisów do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej się przed TSUE. 

27.10.2021r. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wydał postanowienie, gdzie Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie, licząc od dnia doręczenia Rzeczpospolitej Polskiej niniejszego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia wiceprezesa Trybunału z dnia 14 lipca 2021 r. Komisja/Polska (C 204/21 R, EU:C:2021:593), lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie C 204/21.

Sprawdź także

Sędzia wrogiem prawicy

Joanna Knobel uniewinniła oskarżonych w największym procesie politycznym rządów PiS i jest teraz na prawicy …