Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Kalendarz wyborczy do PE

Kalendarz wyborczy do PE

Kalendarz wyborczy do PE
Ruszyła kampania do Parlamentu Europejskiego. Reprezentantów wybierzemy 26 maja. Warto poznać cały kalendarz wyborczy, aby nie przegapić ważnej daty, np. terminu ogłoszenia kandydatów lub załatwienia formalności uprawniających do głosowania poza miejscem zameldowania. Kalendarz informuje, jak przygotować się do uczestnictwa w wyborach. Wybory to nie tylko dzień głosowania. To prowadzenie agitacji przez komitety i kandydatów, przygotowania administracji wyborczej i działania podejmowane wcześniej przez wyborców.

Kalendarz wyborczy:

     LUTY

25 lutego zarządzenie wyborów przez Prezydenta PR; początek kampanii wyborczej

    KWIECIEŃ

8 kwietnia upływa termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej:
a) przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
b) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego
c) przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do 11 kwietnia komisarz wyborczy może na wniosek wójta lub rady gminy zmienić siedzibę obwodowej komisji wyborczej
do 16 kwietnia okręgowe komisje wyborcze przyjmują zgłoszenia list kandydatów startujących w wyborach
do 22 kwietnia należy utworzyć odrębne obwody głosowania w miejscach takich jak: szpitale, domy studenckie, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty
do 26 kwietnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej informację o obwodach głosowania, siedzibach, lokalach obwodowych komisji wyborczych, w tym przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

    MAJ

do 6 maja:
a) w przypadku obwodów głosowania za granicą konsulowie informują o obwodach głosowania, siedzibach i lokalach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
b) komisarz wyborczy ma obowiązek poinformować wyborców o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania przez pełnomocnika. Informacje te są przekazywane pocztowo w postaci druku
c) komisarze wyborczy powołują obwodowe komisje wyborcze
d) gmina sporządza spis wyborców (w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania według miejsca zamieszkania wyborców)
6 maja-20 maja – w tym okresie każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy sporządzającej spis wyborców, czy został w nim uwzględniony
11 maja-24 maja rozpowszechnianie nieodpłatne w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych komitetów wyborczych
do 13 maja wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju (w tym przy użyciu nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a)
do 17 maja wyborca niepełnosprawny składa u wójta gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 21 maja wyborca może składać wniosek do dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (informacja ważna dla przebywających stale lub czasowo poza miejscem zameldowania)
do 21 maja osoba kierująca jednostką, w której tworzy się odrębny obwód głosowania, przekazuje do urzędu gminy wykaz osób uprawnionych do głosowania w tej jednostce
do 23 maja wyborca głosujący za granicą ma prawo zgłoszenia konsulowi wniosku o dopisanie do spisu wyborców
do 24 maja wyborca może uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
24 maja, godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej
26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Dla Polski będą to czwarte wybory do Parlamentu Europejskiego. Tym razem, zależy od nich szczególnie wiele: nie tylko kwestie pragmatyczne jak budżet, tempo rozwoju gospodarczego, ale także wybór wartości i kierunek rozwoju Unii Europejskiej.

„Dlatego takie znaczenie ma zaangażowanie wyborców, którzy dotąd nie wykorzystywali w pełni swoich praw. W 2014 roku frekwencja wyniosła niecałe 24%. Niższy wynik był tylko na Słowacji i w Czechach. Miejmy nadzieję, że polityczny spór o to, jaka powinna być Europa, pobudzi jak najwięcej osób do zabrania głosu.” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego.

Copyright © Fundacja Batorego

Sprawdź także

Bezprawie w sądach trwa

Naczelna Rada Adwokacka uznaje za niedopuszczalne rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o odsunięciu od orzekania …