Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Przedawnienie roszczeń spółdzielni

Przedawnienie roszczeń spółdzielni

9 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 69/16, podjął uchwałę następującej treści: Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się
z upływem trzech lat (art. 118 k.c.). Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 169/15, do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu Sądu Najwyższego: ?Czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej wobec członka o uzupełnienie wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat?? Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji przedstawionej w postanowieniu z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 169/15, przedstawiającego pytanie prawne powiększonemu składowi Sądu Najwyższego, i wskazał, że przedmiotem analizy była treść art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 21), który stanowi, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Tak samo, co do istoty, ujmują cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych przepisy art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.); celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom m.in. samodzielnych lokali mieszkalnych. W orzecznictwie rozróżniało się działania spółdzielni ?na zewnątrz? ? w stosunku do kontrahentów ? oraz działania spółdzielni ?do wewnątrz? ? wobec członków, i uważa się za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegające trzyletniemu przedawnieniu tylko roszczenia spółdzielni ze stosunków ?na zewnątrz?, natomiast roszczenia spółdzielni ze stosunków ?do wewnątrz? ? wobec członków ? za niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegające dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia. Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że brak dostatecznego rozróżnienia sfery działalności spółdzielni mieszkaniowej ?do wewnątrz? i objęcie nią roszczeń o uzupełnienie wkładu budowlanego.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …