Strona główna / Aktualności / Biednym już nie odbiorą dzieci

Biednym już nie odbiorą dzieci

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt zmierza do wskazania, że oddzielenie dziecka od rodzica powinno stanowić ostateczność i do wyeliminowania sytuacji, w których dzieci odbierane są rodzicom tylko i wyłącznie z powodu ubóstwa.Zmiana ta jest realizacją jednej z obietnic złożonych w trakcie expose Premier Beaty Szydło. Projektowana zmiana poza doprecyzowaniem przepisu dotyczącego wykorzystania wszelkich form pomocy rodzinie wprowadza nowy przepis, który uniemożliwi odbieranie dzieci ich rodzicom jedynie z powodu ubóstwa, chyba że rodzice sami wnoszą wówczas o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej. Z posiadanych w resorcie danych wynika, iż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. liczba spraw, w których złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną wyniosła ? 61. – Państwo ma obowiązek pomagać i wspierać swoich obywateli, w tym w szczególności rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, a wszelka ingerencja państwa w autonomię życia rodziny powinna być ostatecznością stosowaną w sytuacjach, w których inne środki pomocy rodzinie okazały się być nieskuteczne ? mówi Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przyjęty przez rząd projekt, jest pierwszym krokiem, tak bardzo oczekiwanym przez wielu rodziców, którzy obawiają się rozłąki z dziećmi tylko z powodu ubóstwa. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad szeregiem kompleksowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu ochronę dobra rodziny wynikających z jej konstytucyjnych praw.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …