Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Coraz więcej rasizmu i homofobii

Coraz więcej rasizmu i homofobii

Rośnie liczba postępowań dotyczących przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych, ale jednocześnie znacznie wzrósł procent trafnych decyzji podejmowanych przez prokuratorów w takich sprawach. Prokuratura Generalna przygotowała raport dotyczący prowadzonych przez prokuratorów w I półroczu 2014 r. spraw obejmujących przestępstwa popełniane z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych. Prokuratorzy w I półroczu 2014 prowadzili 704 postępowań, w tym 427 nowych postępowań. Najwięcej takich spraw zarejestrowano w okręgu prokuratury apelacyjnej w Warszawie – 196 spraw i w okręgu prokuratury apelacyjnej w Białymstoku – 141 spraw. Z kolei najmniejszą liczbę spraw odnotowano w okręgu prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie – 9 postępowań.
Prokuratorzy w omawianym okresie skierowali do sądów 48 aktów oskarżenia przeciwko 72 osobom. Prokuratorzy łącznie w 100 sprawach przedstawili zarzuty 194 osobom. Jeśli prokuratorzy umarzali postępowania, to zdecydowaną większość z powodu niewykrycia sprawców (200 postępowań – głównie dotyczących przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu i tzw. rasistowskich napisów na murach i budynkach). Należy podkreślić, że żadnej sprawy nie umorzono z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu.
Prokuratorzy nadzorujący lub z prokuratur nadrzędnych zbadali 309 decyzji merytorycznych o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzeniu i uznali 263 decyzje tj. ok. 85%, za zasadne, natomiast 46 decyzji, tj. ok. 15%, za przedwczesne lub niezasadne i taką ocenę przedstawiono jednostkom podległym. Co ważne z roku na rok procent decyzji prawidłowych jest wyższy, albowiem w 2012 r. zakwestionowano zasadność 34% badanych postanowień o odmowie lub umorzeniu postępowania, a w 2013 r. – 27% tego rodzaju orzeczeń.
Ilość postępowań prowadzonych w prokuraturach dotyczących przestępstw na tle rasowym w I połowie 2014 r. w porównaniu do lat ubiegłych zdecydowanie zwiększyła się. Zarejestrowano, bowiem w tym okresie aż 427 nowych postępowań, pozostałych 277 spraw było kontynuowane z wcześniejszego okresu. Zaznaczyć należy, iż w całym 2006 r. łącznie prowadzono 60 postępowań, zaś w 2007 r. łącznie prowadzono 62 postępowania. W 2008 r. zarejestrowano łącznie 123 postępowania, z czego 98 dotyczyło nowych zdarzeń. W 2009 r. prowadzono natomiast 166 postępowań, z czego 124 dotyczyło nowych zdarzeń. W 2010 r. prowadzono 182 postępowania, w tym 146 o nowe zdarzenia. W 2011 r. prowadzono 323 postępowania, w tym o nowe zdarzenia 272. W 2012 r. prowadzono zaś 473 postępowania, w tym 362 o nowe zdarzenia. W 2013 r. prowadzono 835 postępowań, w tym 719 o nowe zdarzenia. Ilość nowych postępowań w I połowie 2014 r. większa jest niż ilość nowych spraw w całym 2012. Wskazać również należy, iż w I połowie 2013 r. ilość nowo zarejestrowanych spraw wynosiła – 235. Porównując te dane stwierdzić należy, iż ilość nowych spraw porównując I półrocze 2013 r. i I półrocze 2014 r. prawie się podwoiła.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …