Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Dla kogo izby wytrzeźwień

Dla kogo izby wytrzeźwień

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na konferencję dotyczącą zagadnień osadzenia w policyjnych pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych lub osób doprowadzanych do wytrzeźwienia (PdOZ). Spotkanie odbędzie się 12 września 2016 r. o godz. 10.00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Celem spotkania będzie zastanowienie się jak skutecznie przeciwdziałać zgonom osób zatrzymanych w PdOZ oraz wypracowanie niezbędnych zmian systemowych. Organizatorzy zakładają, że dyskusja na temat osób doprowadzanych do wytrzeźwienia do PdOZ powinna przede wszystkim poruszać kwestię możliwości przejmowania tego zadania przez samorządy terytorialne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że placówki PdOZ nie są przygotowane do opieki nad osobami nietrzeźwymi. Nie zatrudniają lekarzy, którzy mogliby udzielić doraźnej, profesjonalnej pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób trzeźwiejących. Co roku dochodzi do kilku zgonów osób doprowadzanych do wytrzeźwienia w PdOZ. RPO widzi też potrzebę nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w kierunku obligatoryjnego zapisu o przekazaniu środków pieniężnych na rzecz centrów walki z alkoholizmem z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie udziału w Biurze RPO: tel. 22 55 17 700

Sprawdź także

Ferie z RPO!

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. Stanowi podstawę działania państwa i integruje społeczeństwo wokół wspólnego systemu …