Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Izolować czy socjalizować

Izolować czy socjalizować

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Karać i izolować czy ponownie uspołeczniać i przystosowywać? Refleksje wokół funkcjonalności systemu resocjalizacji

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki UAM. Wykład pt. „Karać i izolować czy ponownie uspołeczniać i przystosowywać? Refleksje wokół funkcjonalności systemu resocjalizacji” wygłosi prof. Wiesław Ambrozik. Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2023 o godzinie 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań. Wykład będzie również transmitowany na kanale YouTube UAM.

Abstrakt wykładu

Choć oświeceniowa i pozytywistyczna koncepcja człowieka zmieniła poglądy na istotę winy i kary oraz na jej rozległość i funkcje, to jednak nie psychologiczne czy pedagogiczne koncepcje kary legły u podstaw kształtujących się systemów resocjalizacyjnych działających wobec nieletnich i dorosłych przestępców. W dalszym bowiem ciągu o jego kształcie i funkcjonowaniu decydowały i decydują do dziś jurystyczne czy kryminologiczne koncepcje kary, której celem jest przede wszystkim zagwarantowanie społeczeństwu poczucia ładu, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a nie zresocjalizowanie wykolejonych jednostek. Podejściu temu wtóruje równocześnie swoisty psychologizm, sprowadzający proces resocjalizacji do działań terapeutycznych, realizowanych w kompletnej izolacji społecznej i towarzyszącemu jej przekonaniu, że uspołecznione w ten sposób świadomość i postawy przestępcy już zawsze przejawiać się będą w dowolnych sytuacjach społecznych, w jakich on znajdzie się w bliższej czy dalszej przyszłości.

O wykładowcy

Wiesław Ambrozik – profesor nauk społecznych, doktor habilitowany, absolwent kierunku pedagogika w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w latach 2002-2008, v-ce przewodniczący Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości RP w latach 2010-2018, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, przewodniczący Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN, założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM. Autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki społecznej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, koncentrujących się w szczególności wokół problemów funkcjonowania systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji wobec nieletnich i dorosłych przestępców. Najważniejsze publikacje książkowe to: Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta, Poznań 1983; Wychowawcze funkcjonowanie średniego miasta uprzemysłowionego. Analiza systemowa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji samoregulacyjnych, Poznań 1991; Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań 1997; Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków 2016; Stanisław Kowalski – pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, (współredakcja J. Modrzewski), Poznań 2021; Współczesne problemy resocjalizacji. W stronę integracji teorii z praktyką (współredakcja M. Konopczyński), Kraków 2022. Promotor 13 prac doktorskich.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …