Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kompensata od państwa inaczej

Kompensata od państwa inaczej

W dniu 13 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2015, poz. 1587). Kompensata jest szczególnym rodzajempomocy finansowej, której udziela Państwo w sytuacjach, kiedy pokrzywdzeni nie mogą jej otrzymać z innych źródeł, zwłaszcza od sprawcy. O kompensatę mogą ubiegać się osoby fizyczne, które na skutek czynu zabronionego doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni, a w wypadku, gdy osoba fizyczna wskutek czynu zabronionego poniosła śmierć, o kompensatę mogą ubiegać się osoby jej najbliższe. Nowelizacja wprowadza korzystniejsze dla pokrzywdzonych – w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego – zasady przyznawania kompensaty. Do najważniejszych zmian należą: umożliwienie ubiegania się o kompensatę ofiarom niektórychczynów zabronionych, tj. osób, które na skutek czynu zabronionego ? a nie jak dotychczas przestępstwa – poniosły śmierć albo doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni; ta zmiana oznacza, że kompensatę będzie można przyznać np. w przypadku niepoczytalności sprawcy. wydłużenie okresu, w którym można ubiegać się o kompensatę – z wnioskiemmożna wystąpić w terminie 3 lat od ujawnienia się skutków czynu zabronionego, nie później niż 5 lat od daty jego popełnienia; podwyższenie wysokości świadczenia – kompensata nie może przekroczyć 25.000 zł, a w wypadku śmierci ofiary – 60.000 zł. wprowadzenie możliwości przyznania środków na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji lub pogrzebu zanim zapadnie orzeczenie kończące postępowanie w sprawie(możliwość uzyskania zabezpieczenia nowacyjnego w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego); ograniczenie kręgu uczestników postępowania do osoby uprawnionej i prokuratora; zwolnienie od kosztów sądowych osób ubiegających się o przyznanie kompensaty. Ustawa po nowelizacji nosi tytuł Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Od 13 stycznia br. roku obowiązuje również nowy formularz wniosku o przyznanie kompensaty.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …