Kto szkoli legislatorów

W Warszawie odbyła się konferencja pt. ?System szkolenia legislatorów jako element podnoszenia jakości procesu prawodawczego?, zorganizowana przez Rządowe Centrum Legislacji. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej. Konferencja podsumowała projekt nt. promocji i wdrażania systemów legislacyjnych.
Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu zatytułowanego ?Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej?. W ramach tego projektu przedstawiono wyniki oceny szkoleń, dla osób pracujących przy procesach legislacyjnych. Uczestnicy szkoleń wystawili wysoką ocenę zarówno samej idei projektu jak też merytorycznej zawartości szkoleń i ich przydatności w codziennej pracy.
Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji uznał, że udoskonalenie i ujednolicanie technik legislacyjnych wpływa na efektywność postępowania prawodawczego. Zwrócił uwagę, że są dwa poglądy dotyczące sprawnego funkcjonowania zespołów zajmujących się legislacją. Zwolennicy pierwszego uważają, że w każdym departamencie merytorycznym powinny pracować osoby zajmujące się legislacją, które uczestniczyłyby w przygotowywaniu aktów prawnych. Zwolennicy drugiej opcji twierdzą, że specjaliści od tworzenia projektów legislacyjnych powinni być skupieni w jednym zespole organizacyjnym.(…)
Część uczestników konferencji podkreślała również brak wiedzy legislatorów na temat praktycznych skutków funkcjonowania przepisów, nad którymi pracowali (tzw. informacja postlegislacyjna). Adw. Krzysztof Komorowski zajął stanowisko w tej kwestii stwierdzając, że adwokaci na co dzień korzystają z przepisów prawnych i warto aby ich uwagi co do praktycznych zastosowań były uwzględniane przy projektach legislacyjnych. Zadeklarował gotowość współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej w tej kwestii.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …