Strona główna / Aktualności / Kto zasiada w Sądzie Najwyższym

Kto zasiada w Sądzie Najwyższym

W związku z przenikającymi do opinii publicznej za pośrednictwem niektórych mediów sugestiami na temat rzekomo komunistycznej proweniencji sędziów Sądu Najwyższego oraz z twierdzeniem, jakoby ?Sąd Najwyższy odegrał w ciągu lat 1990-2016 rolę obrońcy starych układów?, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego zobowiązany jestprzypomnieć fakty, które zaprzeczają tego rodzaju tezom.
Z dniem 30 czerwca 1990 r. na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie (Dz.U. 1989, nr 73, poz.436) wygasła trwająca wówczas kadencja Sądu Najwyższego (art. 9 ustawy), w związku z czym sędziowie Sądu Najwyższego, powołani przez Radę Państwa PRL, utracili swój sędziowski status.
Wśród kandydatów zarekomendowanych do nowego składu Sądu Najwyższego przez nowopowołaną, niezależną Krajową Radę Sądownictwa znalazło się tylko 22 sędziów Sądu Najwyższego wygaszonej kadencji. Oznacza to, że 98 sędziów (81%) nie zostało pozytywnie zweryfikowanych.
Tak surowej, gruntownej i skutecznej ?weryfikacji? prawdopodobnie nie przeszło na przełomie lat 80. i 90. żadne środowisko, żaden organ ani żadna grupa zawodowa. Krajowa Rada Sądownictwa działała z zamiarem wyłonienia sędziów najwybitniejszych, wiarygodnych, mających demokratycznie wyrażone poparcie środowisk, z których się wywodzili, oraz ?nieskażonych? zarzutami podważającymi ich uczciwość. Chodziło także o zapewnienie minimum ciągłości instytucjonalnej Sądu. Obecnie w Sądzie Najwyższym zasiada tylko siedmiu sędziów powołanych przez Prezydenta w 1990 r. do nowego składu Sądu Najwyższego. Pośród tej siódemki pozostał tylko jeden sędzia, który pozytywnie przeszedł weryfikację przeprowadzoną w 1990 r. przez KRS. Wszyscy pozostali sędziowie Sądu Najwyższego w stanie czynnym, w liczbie 86, zostali wyłonieni i wybrani później, w większości w latach 2000.
Prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …