Strona główna / Aktualności / MSW chce pomóc cudzoziemcom

MSW chce pomóc cudzoziemcom

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało w piśmie adresowanym do HFPC, że przyjrzy się praktyce stosowania przepisów dotyczących cudzoziemców niemających możliwości uzyskania paszportu. Wstępne ustalenia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w tym zakresie pokazały, że MSW ma inne stanowisko w tej kwestii niż organy administracji. Przepisy ustawy o cudzoziemcach wymagają od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt przedstawienia dokumentu podróży. W przypadku jego braku organ ma możliwość zaakceptowania innego dokumentu tożsamości, jednak najpierw żąda od cudzoziemca udowodnienia braku możliwości uzyskania paszportu ze swojego kraju przez przedstawienie zaświadczenia z właściwej ambasady. Jednak zaświadczenia tego ambasady zwykle nie wydają. ?Bardzo się cieszymy z zainteresowania MSW tą kwestią, zwłaszcza że pomimo wcześniejszych wystąpień na ten temat i prowadzonych spraw nie udało się zmienić zbyt restrykcyjnej i niekorzystnej dla cudzoziemców interpretacji przepisów dotyczących wymogu przedstawienia dokumentu podróży lub udowodnienia braku możliwości jego uzyskania? ? mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów.
HFPC zwracała uwagę na ten problem, pojawiający się także w innego rodzaju postępowaniach administracyjnych, w wystąpieniach do MSW (odpowiedź MSW z 2011 r. dostępna jest tutaj) oraz do Wojewody Mazowieckiego (odpowiedź Wojewody z 2011 r. dostępna jest tutaj). Tym razem MSW zaznaczyło, że nie zgadza się ze stanowiskiem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców odnośnie kwestii uznania niemożności uzyskania paszportu przez cudzoziemców, którzy nie odbyli służby wojskowej w swoim kraju. Do takiego przypadku nawiązała w swoim wystąpieniu HFPC, opisując przykład braci z Armenii, którzy prawie 20 lat mieszkają w Polsce, a z powodu nieodbycia służby wojskowej w kraju pochodzenia nie mogą otrzymać dokumentu podróży. W odpowiedzi MSW czytamy, że ?niewątpliwie obowiązek odbycia służby wojskowej nakładany na osoby, które wyjechały z kraju pochodzenia jako małoletnie dzieci, wymaga pogłębionej i indywidualnej oceny pod kątem poszanowania praw człowieka?.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …