Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Nagroda dla Rosjan

Nagroda dla Rosjan

W Strasburgu, podczas sesji letniej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i debaty o stanie praw człowieka w Europie odbyła się m.in. uroczystość wręczenia przyznawanej co dwa lata, Nagrody Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tym razem otrzymała ją rosyjska międzyregionalna organizacja pozarządowa Komitet Protiw Pytok (Komitet przeciw Torturom). Komitet ma siedzibę w Niżnym Nowgorodzie. Nagrodę przyznano – za wyjątkową rolę w pomocy ofiarom najpoważniejszych naruszeń praw człowieka w Rosji. Przewodniczący Komitet Protiw Pytok (Komitetu przeciw Torturom), Igor Kaljapin, jest absolwentem Letniej Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Fundacji.
Nagrodę przyznaje Prezydium Zgromadzenia na podstawie rekomendacji specjalnie w tym celu powołanej Kapituły, w której siedmioosobowym składzie na czele z przewodniczącym Zgromadzenia ? wśród czterech członków, niezależnych ekspertów praw człowieka – jest również Marek Antoni Nowicki, członek Rady Fundacji.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …