Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Niepełnosprawni w polskich więzieniach

Niepełnosprawni w polskich więzieniach

Komitet Ministrów Rady Europy zajmie się na najbliższym posiedzeniu wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie braku odpowiednich udogodnień dla osób poruszających się na wózku w polskich jednostkach penitencjarnych. ETPC wydał w lutym 2013 r. wyrok w sprawie D.G. przeciwko Polsce stwierdzający naruszenie
zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania. Wskazano, że skarżący był zdany na pomoc współwięźniów, ponieważ poruszał się na wózku i był obustronnie sparaliżowany, a mimo to nie zapewniono mu opiekuna. Dodatkowo mężczyzna cierpiał poważne zaburzenia pracy zwieraczy, cewki moczowej i odbytu, ale zakład karny nie zapewnił mu nieograniczonego dostępu do prysznica i stałego zapasu pieluchomajtek i cewników. HFPC skierowała do Komitetu Ministrów uwagi, w których podnosiła, że dotychczasowe, architektoniczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzane w polskich więzieniach, są zdecydowanie niewystarczające.
?W najnowszym raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji podnosi się, że nawet w jednostkach w teorii dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dopatrzono się szeregu wad koncepcyjnych, konstrukcyjnych i montażowych? ? przypomina Michał Kopczyński, prawnik HFPC. W uwagach do Komitetu HFPC podkreśla też, że polskie władze powinny zwiększyć ilość szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, które zwrócą uwagę na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Uwagi zawierają również informację o braku odpowiednich środków finansowych na działania Rzecznika Praw Obywatelskich. ?RPO odpowiada za prace Krajowego Mechanizmu Prewencji, który bada przestrzeganie standardów praw człowieka w miejscach pozbawienia wolności i przyczynia się do wdrażania zaleceń międzynarodowych przez jednostki penitencjarne? ? dodaje Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. Komitet Ministrów jest organem odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem wyroków ETPC przez Państwa Rady Europy. Wystąpienie HFPC do Komitetu Ministrów Rady Europy dostępne jest na jej stronie internetowej.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …