O kryzysie TK

Prezes NRA: jak można zażegnać kryzys w Trybunale Konstytucyjnym – wywiad

  • Co jest głównym problemem Trybunału Konstytucyjnego?
  • Jak można zażegnać kryzys w TK?
  • Czy istnieją procedury pozwalające na przywrócenie praworządności w Polsce?
  • Na te pytania odpowiada adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej rady Adwokackiej w rozmowie z red. Anetą Malinowską z dziennik.pl

W rozmowie Prezes NRA stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny przestał realizować swoje funkcje określone w Konstytucji RP, doszło też do upadku autorytetu Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaniem Prezesa NRA, głównym, ale nie jedynym, problemem TK jest zasiadanie w jego składzie osób nieuprawnionych do orzekania. Przyczyną był wybór nadmiarowych sędziów przez Sejm w 2015 r. u schyłku VII kadencji. Później Sejm VIII kadencji stwierdził brak mocy prawnej pięciu uchwał wybierających sędziów TK, pomimo że nie mógł tak postąpić, bowiem wadliwy wybór odnosił się tylko do dwóch członków TK. Następnie Sejm VIII kadencji wybrał trzech sędziów na prawidłowo obsadzone miejsca w TK, co zainicjowało obserwowany kryzys, który mocno i permanentnie destabilizuje sytuację Trybunału.

W ocenie Prezesa NRA, przywrócenie praworządności w Polsce można uzyskać poprzez zaprzestanie aktywności w Trybunale przez osoby, które nie są uprawnione do orzekania. To otwierałoby możliwość wyboru trzech sędziów TK i zakończyłoby kryzys w tym zakresie.

Dlatego według Prezesa NRA dwa poselskie projekty ustaw złożone w Sejmie: projekt nowej ustawy o TK i projekt zawierający przepisy wprowadzające do tej ustawy, gdyby weszły w życie, to po pierwsze realnie naprawiłyby TK jako organ władzy publicznej, a po drugie rzeczywiście usunęłyby skutki kryzysu, który dziś tak wydatnie dotyka Trybunał Konstytucyjny, czyniąc go niezdolnym do realizacji jego zadań określonych w Konstytucji.

Prezes NRA odnosi się także do pomysłu zmiany Konstytucji, chwaląc rozwiązanie, które wzmacnia rozproszoną kontrolę konstytucyjności przepisów.

Druga kwestia, która zdaniem Prezesa, jest istotna, jeżeli chodzi o zmiany w Konstytucji, to wyeliminowanie z możliwości ubiegania się o członkostwo w TK czynnych polityków. Miałoby to nastąpić poprzez wprowadzenie okresu czterech lat, który miałby charakter swoistej karencji. Prezes NRA wskazuje, że postulowany w projekcie zakaz powinien być szerszy i powinien obejmować także członków innych gremiów pochodzących z wyborów mających charakter polityczny, np. sejmiki wojewódzkie, a także członków organów spółek Skarbu Państwa.

Prezes NRA odpowiada także na pytanie co i jak można jeszcze zrobić, aby osoby nieuprawnione do orzekania w TK zaprzestały swej działalności w trybunale. Całość w dziennik.pl

Sprawdź także

Fasadowi sędziowie

RPO w mediach o dostępie sędziów do informacji niejawnych, systemie Pegasus oraz sytuacji na granicy …